Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...
Redakcja Wolters Kluwer
08.09.2015
Resort finansów, kontynuując prace nad zmianą definicji pojęcia budowla w ustawie o podatkach i...
Jolanta Mazur
08.09.2015
Na najbliższym posiedzeniu Sejm zdecyduje, czy radcy prawni i adwokaci będą mogli być...
PAP
08.09.2015
Skoro dochodzi do odsprzedaży usług, wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury na rzecz...
Marek Jurek
08.09.2015
Podatnicy często uważają, że w sporze z organami podatkowi są na straconej pozycji - ocenił doradca...
PAP
08.09.2015
Utrudnienie firmom powiązanym ze sobą wyprowadzanie zysku za granicę - przewiduje rządowy projekt...
PAP
08.09.2015
W projekcie budżetu na 2016 r. założyliśmy wpłatę z Narodowego Banku Polskiego do budżetu państwa w...
PAP
08.09.2015
W projekcie budżetu na 2016 rok nie ma zaplanowanego podniesienia kwoty wolnej od podatku -...
PAP
08.09.2015
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała stanowisko w kwestii zaproponowanego przez Ministerstwo...
Michał Topulniak
08.09.2015
W momencie zbycia pojazdu następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z...
Michał Malinowski
08.09.2015
Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 r. z deficytem nie większym niż 54 mld 620 mld zł -...
PAP
08.09.2015
Skoro budynek nie stanowi odrębnej nieruchomości, to nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia...
Michał Malinowski
07.09.2015
Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został...
Rafał Bujalski
07.09.2015
W poniedziałek do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy tworzącej podstawy prawne, które umożliwią...
Jolanta Mazur
07.09.2015
Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Komitet Standardów...
Michał Topulniak
07.09.2015
Resort finansów w projekcie budżetu na przyszły rok uwzględnił wpłatę zysku z NBP w kwocie 3,2 mld...
PAP
07.09.2015
Jako koszt uzyskania przychodu powinna być potraktowana cała należność wynikająca z faktury na...
Krzysztof Kamiński
07.09.2015
Obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika obowiązuje organy władzy publicznej od...
PAP
07.09.2015
Sprzedaż samochodów do firm w ostatnich miesiącach rośnie w tempie 20-proc. Zwiększa się także ich...
Inny
07.09.2015
Kraje UE nie poprawiły ściągalności VAT, tzw. luka w VAT wyniosła w 2013 r. 168 mld euro, co...
PAP
07.09.2015
W sumie 57 projektów, spośród 105 zgłoszonych, rywalizować będzie o poparcie mieszkańców w ramach...
PAP
07.09.2015
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w piątek korzystne dla województwa mazowieckiego wyroki sądu...
PAP
07.09.2015
W poniedziałek rząd zajmie się wstępnym projektem budżetu na 2016 r. - przewiduje porządek obrad...
PAP
07.09.2015
Ekonomiczne władztwo nad rzeczą nie łączy się w każdym przypadku z pozostawaniem tej rzeczy w...
Michał Malinowski
04.09.2015
Od 1 października 2015 r. Izba Celna w Krakowie będzie właściwa na terytorium całego kraju do...
Jolanta Mazur
04.09.2015