Rewizja finansowa jest ważnym elementem systemu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Pracy biegłych rewidentów przygląda się coraz więcej osób, a jej jakość jest poddawana w coraz większym stopniu nadzorowi i weryfikacji. Stąd decyzja Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów o opracowaniu 31 wskazówek i zasad, którymi należy się kierować przy sporządzaniu dokumentacji z badania. – Bo prawidłowo i we właściwym czasie sporządzona dokumentacja rewizyjna nie tylko ułatwia i poprawia skuteczność procesu badania, ale również umożliwia zaprezentowanie jego przebiegu stronom trzecim i chroni biegłego rewidenta przed odpowiedzialnością dyscyplinarną, cywilną i karną – wyjaśnia Barbara Misterska-Dragan, przewodnicząca Komisji odpowiedzialnej za opracowanie dokumentu, i przypomina, że jeśli jakaś istotna czynność, wniosek lub stwierdzenie biegłego rewidenta nie zostały udokumentowane, to kontrolujący ma prawo przyjąć, że nie zostały one wykonane lub rozważone. Wskazówki dotyczące wybranych aspektów sporządzania dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego omawiają m.in. kwestie odpowiedzialności za sporządzenie dokumentacji, terminów obowiązujących na jej opracowanie, zakresu i pracochłonności dokumentacji.

Dokument zawiera wskazówki dotyczące stosowania Krajowych Standardów Rewizji Finansowej do czasu wejścia w życie Międzynarodowych Standardów Badania. Materiał nie ma mocy wiążącej i nie zastępuje wymogów prawnych regulujących to zagadnienie ani ich nie rozszerza. Podstawowe wymogi jakościowe i ilościowe, jakie musi spełniać dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdania finansowego, zostały opisane w ustawie o rachunkowości i krajowych standardach rewizji finansowej.

Wskazówki dotyczące wybranych aspektów sporządzania dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego znajdują się TUTAJ.