Celem nowelizacji była stopniowa eliminacja z obrotu gospodarczego podmiotów uchylających się od zapłaty kwot należnego podatku VAT lub wyłudzających zwroty tego podatku, działających w branży wyrobów stalowych. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. rozszerzono zakres towarów objętych regulacją art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, tzw. odwróconym obciążeniem VAT, o niektóre wyroby z kategorii stali.

Jak wynika z analizy przedstawionej przez resort finansów, nowe przepisy uniemożliwiły funkcjonowanie tzw. karuzel podatkowych w przypadku obrotu towarami objętymi tymi regulacjami. Ograniczenie bezpośrednich strat budżetu państwa oszacowano na 537 mln zł. Łączne skutki wprowadzenia analizowanych regulacji oceniono na 424 mln zł w skali roku.

Analiza wykazała, że wprowadzenie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT nie wpłynęło na przesunięcie w czasie wpływów z tytułu VAT.

Ocena łącznych skutków wprowadzenia mechanizmu odwróconego opodatkowania VAT na gospodarkę Polski przy użyciu modelu CGE wskazała na pozytywny wpływ szoków spowodowanych wprowadzeniem regulacji, a w szczególności zwiększenie PKB nawet o 0,11 proc.

Ministerstwo wydało rekomendację dla Rady Ministrów w zakresie dalszych działań ograniczających wyłudzenia VAT. Bez zapewnienia alternatywnych rozwiązań przeciwdziałających oszustwom nie planuje się rezygnacji z mechanizmu odwróconego obciążenia VAT.