Pytanie

Podatnik zakupił nawigację samochodową, jednak w majątku firmy nie posiada samochodu. Posiada własny samochód, z którego korzysta w działalności, jednak nie prowadzi żadnej dokumentacji z tym związanej.

Czy ma prawo do pełnego odliczenia VAT, jeśli nawigacji tej używa zarówno do dojazdu własnym samochodem w miejsce docelowe do klienta, jak i do pieszego przemieszczania się po mieście, docierając do klientów lub instytucji?

Odpowiedź

W przedstawionej sytuacji kwota podatku naliczonego przy nabyciu GPS jest ograniczona do 50 proc.

Uzasadnienie

W przypadku zakupu towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który służy zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, podatnik ma prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Jeżeli więc samochód osobowy służy celom firmowo-prywatnym, to wówczas od wydatków na doposażenie tego samochodu podatnik, co do zasady, odlicza 50 proc. podatku naliczonego.

Dlatego też należy uznać, iż zakup urządzenia nawigacyjnego GPS, które może być wykorzystywane przez podatnika nie tylko do celów firmowych, można odliczyć tylko 50 proc. kwoty podatku naliczonego.

Fakt, że korzystają z niego pracownicy do "pieszego" dojścia do celu nie zmienia wielkości prawa do odliczenia VAT.

Dowiedz się więcej z książki
Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł