Szkolenia finansowane ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy w ramach projektu Banku Światowego odbywać się będą od kwietnia do czerwca 2016 r. w 10 miastach Polski.

Program szkolenia został zaprojektowany z myślą o osobach posiadających wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, które są w trakcie zdobywania kwalifikacji biegłego rewidenta (ukończyły pierwszą i są przed czwartą sesją egzaminacyjną) i chciałyby zdobyć wiedzę z zakresu wybranych MSSF, którą wykorzystają w procesie kwalifikacyjnym, a następnie w pracy zawodowej. Szkolenie będzie miało charakter warsztatu. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe zawierające opracowania dotyczące poszczególnych standardów oraz praktyczne przykłady z rozwiązaniami. Spotkania będą prowadzone przez wykładowców i konsultantów Banku Światowego.

Szkolenia odbędą się w 10 miastach Polski: w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Kielcach, Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu i Zielonej Górze. Szkolenia będą się odbywać między kwietniem a czerwcem 2016 r. W wybranych lokalizacjach dostępne będą dwa terminy szkoleń.
Szkolenia są finansowane ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym".