Jak poinformowały samorządy adwokatów i radców prawnych oraz resort edukacji, podczas lekcji poruszona ma zostać problematyka praw i obowiązków uczniów i sposobów ochrony tych praw, a także kwestie związanie z ochroną danych osobowych i wizerunku w internecie, czyli np. dopuszczalności umieszczania zdjęć na portalach społecznościowych. Przybliżona ma zostać także specyfika i rola zawodów prawniczych.
"Polskie obchody dnia prawnika mają na celu podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, poczynając od najmłodszych obywateli, a kończąc na dorosłych" - zaznaczyła Naczelna Rada Adwokacka. Według danych NRA w akcji weźmie udział 123 adwokatów, którzy pojawią się w 88 szkołach.
Z kolei Grzegorz Furgał z Krajowej Izby Radców Prawnych poinformował, że w środę lekcje poprowadzi 220 radców prawnych w 192 szkołach. W niektórych szkołach lekcje będą prowadzone przez dwie osoby - adwokata i radcę. "Adwokaci i radcowie będą wskazywać na praktyczne rzeczy, o których trzeba wiedzieć, żeby poruszać się w przepisach prawnych" - zaznaczył Furgał.

Radcowie poprowadzą lekcje prawa>>

"Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera tego typu inicjatywy. W partnerstwie z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z przedstawicielami środowisk prawniczych zachęcamy szkoły, by organizowały lekcje z prawnikami" - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka prasowa MEN Joanna Dębek.
Dodała, że takie lekcje są bardzo przydatne, gdyż współczesny świat wymaga znajomości podstaw prawa. "Dzięki takim inicjatywom uczeń poznaje procedury załatwiania własnych spraw, zostaje uwrażliwiony na przejawy niesprawiedliwości, łamania praw człowieka oraz dyskryminacji" - zaznaczyła.
Na środę zaplanowano także konferencję i debatę w Sejmie poświęconą problematyce retencji danych, kontroli billingów, kwestiom inwigilacji w świetle gwarancji praw i wolności obywatelskich. Wezmą w niej udział: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, którzy mówić będą o prawnych aspektach ochrony prywatności obywateli, z uwzględnieniem przydatności tego typu danych w zwalczaniu przestępczości. Tematy dotyczące retencji danych są motywem przewodnim tegorocznych obchodów dnia prawnika.
Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Organizowany jest on we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem - jak uzasadniono - jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego.
W listopadzie na czele CCBE - największej i najważniejszej europejskiej organizacji prawniczej, zrzeszającej ponad milion członków, po raz pierwszy stanęła przedstawicielka naszego kraju, radca prawna i adwokat Maria Ślązak. Rada zrzesza samorządy prawnicze głównie z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i m.in. reprezentuje organizacje członkowskie wobec instytucji europejskich. (PAP)

Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami  Polecamy: Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniam>>