W czwartek przypada pierwszy dzień Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. W tym terminie, czyli trzynaście dni po katolikach, obchodzą je wierni obrządków wschodnich, obok prawosławnych także np. grekokatolicy i staroobrzędowcy.
Największe w kraju skupiska prawosławnych są w województwie podlaskim, zwłaszcza w jego południowo-wschodniej części.
Kuratorium oświaty w Białymstoku nie ma danych, ile dokładnie szkół w regionie ma wolne w czwartek, 7 stycznia. Nie mają one bowiem obowiązku zgłaszania tego do kuratorium. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, teraz to same placówki mogą zdecydować, kiedy chcą wykorzystać pulę dni wolnych (ich liczbę zapisano w rozporządzeniu) i nie muszą tych dni odpracowywać.
Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w białostockim magistracie, w stolicy województwa podlaskiego w czwartek lekcje są tylko w sześciu szkołach samorządowych, wolne zaś mają uczniowie blisko 60 placówek oświatowych.

O zajęciach w przerwie świątecznej decyduje dyrektor>>

Większość tych szkół będzie miało także wolne w piątek, drugi dzień Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Za to prawie wszystkie białostockie szkoły samorządowe normalnie pracowały w poniedziałek i wtorek, czyli 4-5 stycznia.
Również wolne mają uczniowie wielu szkół w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Tam w niektórych gminach prawosławni stanowią większość.
Tam też, przez jeden lub dwa dni, nieczynne są urzędy samorządowe. Dotyczy to m.in. urzędów miasta w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim, czy urzędów gminy w Hajnówce, Dubiczach Cerkiewnych i Orli. Z powodu świąt nie pracują też starostwa powiatowe w Bielsku Podlaskim i w Hajnówce.
Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w kraju nie ma. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tys. Według danych GUS, w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Dane te uznawane są jednak przez hierarchów za niemiarodajne. (PAP)

Nowe przepisy nie zmuszą do pracy w ferie>>