Opracowanie stanowi obszerny komentarz dotyczący organizacji czasu pracy nauczycieli, w którym...
Urszula Kołowska
14.05.2009
07.05.2009
Ministerstwo Edukacji pracuje nad zmianami w funkcjonowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych.
30.04.2009