Niepubliczna Policealna Szkoły Wokalno-Aktorskiej ma zacząć działać od września. Dzięki umowie ze Szczenińskim Inkubatorem Kultury, którego zadaniem jest wspieranie organizacji w początkowej fazie rozwoju, placówka płacić miała niższy czynsz za wynajem sal. W szkole uczyć ma się m 35 słuchaczy, którzy mają uczyć się 27 godzin tygodniowo. Czesne za semestr - 1600 zł.

Sprawą zainteresowali się dziennikarze "Gazety Wyborczej" i zwrócili się do urzędu miasta z pytaniem, czy pobierająca wysokie czesne niepubliczna szkoła wokalno-aktorska może wynajmować sale w Szczecińskim Inkubatorze Kultury po preferencyjnych stawkach? Urząd nic o tym nie wie. 
- Pierwsze słyszę. Inkubator nie występował do nas o pozwolenie na ulokowanie pod swoim adresem szkoły - mówi zaskoczony Paweł Szczyrski, dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta. - Kierujemy w tej sprawie do Inkubatora oficjalne zapytanie w trybie pilnym. 
Dyrekcja Inkubatora, która wcześniej nie widziała niczego złego we współpracy z placówką, wycofała się z pomysłu. Szkoła nie dostanie zniżek na wynajem sal. Więcej>>