Minister Anna Zalewska uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich....
Paweł Zuń
11.04.2016
Resort edukacji przygotował rozporządzenie ws. komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu...
Monika Sewastianowicz
11.04.2016
W Warszawie na wniosek rodziców w nowym roku szkolnym do pierwszych klas szkół podstawowych...
PAP
11.04.2016
Katechetka, która przeprowadziła lekcję o aborcji w klasach piątych została zwolniona z pracy w...
Monika Sewastianowicz
11.04.2016
Badania empiryczne wykazują, że aktywność fizyczna jest powiązana z lepszymi wynikami w nauce -...
Monika Sewastianowicz
11.04.2016
O czytanie 1 czerwca dzieł Henryka Sienkiewicza w szkołach podstawowych i gimnazjach regionu...
PAP
11.04.2016
Lekcję języka niemieckiego, poświęconą zaangażowaniu społecznemu młodych ludzi, poprowadziła w...
PAP
10.04.2016
Nauczyciela, który w kolejnym roku szkolnym będzie przebywał na urlopie macierzyńskim, należy...
Agata Piszko
09.04.2016
Samorządy tracą prawo do organizowania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i...
Monika Sewastianowicz
09.04.2016
Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola. Zgodnie z rozporządzeniem...
Monika Sewastianowicz
08.04.2016
Czy oświatowa Solidarność zmieniła zdanie i już nie popiera likwidacji godz. karcianych? - pyta...
Monika Sewastianowicz
08.04.2016
W gmachu MEN odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół...
Paweł Zuń
08.04.2016
Organizatorzy wypoczynku mogą zgłaszać zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich w...
Monika Sewastianowicz
08.04.2016
Rodzice skarżą się na katechetkę, która tłumaczyła jedenastolatkom, jak przeprowadza się aborcję.To...
Monika Sewastianowicz
08.04.2016
Projekt rozporządzenia ws. jedzenia w szkołach i przedszkolach jest gotowy; przyświeca mu inne...
PAP
08.04.2016
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 marca uznał, iż przetrzymywanie dziecka z ADHD i...
Katarzyna Warecka
08.04.2016
W konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej osoby pracujące m.in. z trudną młodzieżą będą...
PAP
08.04.2016
Mimo postępującej redukcji zatrudnienia w kopalniach, Kompania Węglowa (KW) nadal zamierza, w miarę...
PAP
07.04.2016
Do internetu trafiło nagranie z jednej ze szkół we Wrześni, na filmie słychać, jak nauczycielka...
Monika Sewastianowicz
07.04.2016
Książki o tematyce oświatowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
07.04.2016
Nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Otrzymają je, jeśli spełnią warunek...
Monika Sewastianowicz
07.04.2016
62 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i absolwentów uczelni rozpoczęło naukę w ramach V...
PAP
07.04.2016
Mimo zmiany przepisów dotyczących wieku rozpoczęcia nauki w szkole, w Kielcach nie powinno...
PAP
07.04.2016
W tym roku zmieniły się zasady przeliczania punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych....
Monika Sewastianowicz
07.04.2016
Program nauczania w klasach o profilu policyjnym zostanie ujednolicony - poinformował w środę szef...
PAP
07.04.2016
Szefowie firm produkcyjnych i warsztatów rzemieślniczych zacierają ręce. Zawodówki wracają do łask....
PAP
06.04.2016
Dyrektorzy przedszkoli nie mogą nie przyjmować dzieci do zerówek tak minister edukacji...
Paweł Zuń
06.04.2016
Senackie komisje nie poparły poprawek w nowelizacji Karty Nauczyciela, znoszącej tzw. godzny...
Monika Sewastianowicz
06.04.2016
Już co drugie dziecko w wieku 10-15 lat korzysta z własnych lub należących do rodziców urządzeń...
Monika Sewastianowicz
06.04.2016
Organ prowadzący będzie miał większą swobodę przy zakupie podręcznika do nauczania języków obcych....
Monika Sewastianowicz
06.04.2016