Zgubiony lub zniszczony dziennik można odtworzyć na podstawie danych zgromadzonych w jego...
Bożena Barszczewska
15.01.2016
Szkolne Kluby Sportowe, Narodowa Baza Talentów, budowa przyszkolnych pływalni to tegoroczne plany...
Monika Sewastianowicz
15.01.2016
Do podstawy dotacji dla przedszkola niepublicznego nie wlicza się więc wydatków bieżących...
Monika Sewastianowicz
14.01.2016
W łódzkich przedszkolach - w efekcie pozostania w nich sześciolatków - zabraknie w tym roku miejsc...
PAP
14.01.2016
Nowelizacja ustawy oświatowej wygeneruje wspólne problemy dla środowiska oświatowego i...
Monika Sewastianowicz
14.01.2016
Władze Krakowa planują restrukturyzację sieci szkół przez likwidację kilku gimnazjów, liceów i 2...
PAP
14.01.2016
Informację o ocenie stanu bezpieczeństwa w szkołach pod kątem zagrożeń patologicznych przygotował...
PAP
14.01.2016
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum...
PAP
14.01.2016
Rzecznik praw obywatelskich uważa, że ochrona stosunku pracy mianowanych nauczycielek w okresie...
Paweł Zuń
14.01.2016
Pracownicy likwidowanej szkoły nie mogą przystąpić do udziału w postępowaniu w charakterze...
Anna Dudrewicz
14.01.2016
Skutkiem reformy dotyczącej obwiązku szkolnego będzie masowe łączenie klas. W ten sposób samorządy...
Monika Sewastianowicz
13.01.2016
Książki o tematyce oświatowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
13.01.2016
Wiceminister edukacji Marzenna Drab spotkała się z Andżeliką Borys ze Związku Polaków na Białorusi....
Paweł Zuń
13.01.2016
Przepis przejściowy w ustawie podwyższającej wiek realizacji obowiązku szkolnego pozwala na...
Monika Sewastianowicz
13.01.2016
W 2017 roku osoby zdające egzamin dojrzałości będą mogły się odwołać od wyniku do niezależnych...
PAP
13.01.2016
Od przyszłego roku nauczyciel, starając się o pracę, będzie musiał udowodnić, że nie był karany...
Monika Sewastianowicz
13.01.2016
Nauczycielowi przechodzącemu w styczniu na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie przysługuje...
Agnieszka Kosiarz
13.01.2016
Ponad tysiąc uczniów wybranych szkół podstawowych w Katowicach i Bytomiu weźmie udział w programie...
PAP
12.01.2016
Coraz więcej szkół korzysta z e-podręczników. Ośrodek Rozwoju Edukacji odnotował już 24 mln wejść...
Monika Sewastianowicz
12.01.2016
Minister Anna Zalewska spotkała się z władzami Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Rozmowy...
Monika Sewastianowicz
12.01.2016
Co czwarte dziecko dorastające w jednym z 22 krajów ogarniętych konfliktem zbrojnym na świecie nie...
PAP
12.01.2016
Resort edukacji nie jest jeszcze ostatecznie przekonany do pomysłu likwidacji gimnazjów. Kwestia ta...
Monika Sewastianowicz
12.01.2016
W MEN powstanie zespół, który przeanalizuje kwestie związane z nauczaniem domowym, w tym z jego...
PAP
12.01.2016
Odpowiedzialność za wykonywane zadania to jeden z ważnych czynników wpływających na stopień...
12.01.2016
Śladowy wzrost nakładów państwa w zakresie oświaty i wychowania nie zabezpiecza finansowania zadań...
Monika Sewastianowicz
12.01.2016
Rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy z części...
Monika Sewastianowicz
11.01.2016
Piekarze, fryzjerzy, kucharze, lekarze, spawacze i programiści nie powinni mieć w tym roku w woj....
PAP
11.01.2016
Samorządowcy obawiają się, że po likwidacji godzin karcianych poniosą dodatkowe koszty związane z...
Monika Sewastianowicz
11.01.2016
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Znosi ona obowiązek szkolny...
Monika Sewastianowicz
11.01.2016
Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął realizację w polskich szkołach Międzynarodowego Badania...
PAP
11.01.2016