Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela...
14.04.2016
Minister edukacji narodowej Anna Zalewska powołała Sławomira Kuligowskiego na stanowisko dyrektora...
Monika Sewastianowicz
14.04.2016
Przedłużono termin zamieszczenia relacji z zadania rekrutacyjnego na platformie Sejmu Dzieci i...
Paweł Zuń
14.04.2016
Tuż po tym, gdy w Światowym Dniu Wiedzy o Autyzmie budynki i zabytki we Włoszech podświetlono na...
PAP
14.04.2016
Od 1 września 2016 r. zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane - zdecydował w nocy ze środy na...
PAP
14.04.2016
Uczeń, który chodzi zarówno na lekcje religii jak i etyki, na świadectwie szkolnym będzie miał...
PAP
14.04.2016
Interes prawny należy rozumieć jako więź prawną pomiędzy oznaczonym podmiotem i konkretną normą...
Anna Dudrewicz
14.04.2016
To rząd, a nie samorządy, powinien odpowiadać za wypłatę wynagrodzeń nauczycielom - uważa ZNP....
PAP
14.04.2016
Szkoły zawodowe kierują swą ofertę przede wszystkim do uczniów, wiedząc, że po szkole najłatwiej o...
PAP
13.04.2016
W tym tygodniu do konsultacji zewnętrznych ma trafić projekt zmian podstawy programowej w zakresie...
PAP
13.04.2016
Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli....
Monika Sewastianowicz
13.04.2016
Przepisy regulujące funkcjonowanie placówek doskonalenia nauczycieli zostały dostosowane do zmian w...
Monika Sewastianowicz
13.04.2016
Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, umowy timeshare czy praktyki naruszające...
PAP
13.04.2016
Senat zajmie się nowelizacją Karty Nauczyciela. Zakłada ona, że od 1 września 2016 r. zostaną...
PAP
13.04.2016
Tryb odwołania dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia nie może mieć...
Anna Dudrewicz
13.04.2016
Resort edukacji chce, by dyrektorzy placówek nieprowadzonych przez samorządy też płacili podatek od...
Monika Sewastianowicz
13.04.2016
Zajęcia prowadzone w szkole oraz w gliwickich zakładach Opla od września będzie oferowało...
PAP
12.04.2016
Nauczyciel będzie mógł mieć dwóch obrońców, otrzyma też prawo do zmiany obrońcy z urzędu -...
Monika Sewastianowicz
12.04.2016
Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo w placówkach edukacyjnych to także istniejące relacje pomiędzy...
Paweł Zuń
12.04.2016
Listę arbitrów, którzy będą rozpatrywać odwołania od wyniku egzaminów maturalnych, będzie prowadził...
Monika Sewastianowicz
12.04.2016
Już po raz czwarty w rocznicę powstania w getcie warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN...
Monika Sewastianowicz
12.04.2016
Wprowadzenie matury z religii w zamian za zgodę na pozostawienie wyjątków od zakazu przerywania...
Monika Sewastianowicz
12.04.2016
Gmina nie może jednostronnie dyktować wysokości zwracanych kosztów transportu związanych z...
Anna Dudrewicz
12.04.2016
Nauczyciele emeryci powinni zostać objęci opieką w przekazywanej szkole. Powiat nie przekazuje z...
Agata Piszko
12.04.2016
Uczniowie warszawskiego liceum zajęli pierwsze miejsce w filmowym konkursie Centropy. W nagrywaniu...
Monika Sewastianowicz
11.04.2016
Stworzenie wyczerpującego statutu szkoły i forma, jaką powinny mieć wewnątrzszkolne przepisy to...
11.04.2016
W gmachu MEN odbyło się pierwsze robocze spotkanie 16 wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w...
Paweł Zuń
11.04.2016
Minister Anna Zalewska uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich....
Paweł Zuń
11.04.2016
Resort edukacji przygotował rozporządzenie ws. komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu...
Monika Sewastianowicz
11.04.2016
W Warszawie na wniosek rodziców w nowym roku szkolnym do pierwszych klas szkół podstawowych...
PAP
11.04.2016