1 Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki.
Autorzy: Wiesława Krysa, Lilianna Kupaj.
Rok wydania: 2015.
W książce omówiono zagadnienie kompetencji trenerskich, dając nauczycielowi narzędzie do efektywnej pracy nad motywowaniem uczniów do przyjmowania i przetwarzania informacji. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Dyrektor Szkoły liderem - inspiracje i perspektywy.
Autor: Joanna Madalińska-Michalak.
Rok wydania: 2015.
W książce tej w przystępny sposób omówiono istotę przywództwa edukacyjnego jako swoistego rodzaju wyzwania. Autorka proponuje nowy sposób myślenia o szkole i dyrektorze szkoły, ujawnia tajniki stawania się liderem oraz sposoby jego skutecznego działania. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.
Autor: Mateusz Pilich.
Rok wydania: 2015.
Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy. Wzbogacony został o obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wieloletni dorobek doktryny oraz zwięzłe przedstawienie większości aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Dowiedz się więcej o tej książce
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

4. Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu.
Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny).
Rok wydania: 2015.
Publikacja ta przedstawia i objaśnia nowe regulacje, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2015 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Karta Nauczyciela. Komentarz.
Autorzy: Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska, Maria Szymańska.
Rok wydania: 2014.
Komentarz jest dziełem specjalistów - radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej, a także praktykę w przygotowywaniu rozwiązań legislacyjnych oraz stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawa oświatowego. 

Fragment publikacji (.pdf)