Szefowa MEN w wystąpieniu na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświatymówiła między innymi o planach ministerstwa edukacji narodowej na najbliższy okres. Poinformowała uczestników konferencji o likwidacji sprawdzianu dla szóstoklasistów oraz wprowadzeniu możliwości odwołania się od wyniku matury. Zaprosiła także kadrę kierowniczą oświaty do wzięcia udziału w ogólnopolskiej debacie oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”, która potrwa do końca czerwca.
Podczas konferencji Minister Anna Zalewska wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej osobom zgłoszonym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Otrzymali je: Jolanta Basaj, Karolina Domagalska, Renata Kalinowska, Danuta Sikora oraz Ewa Stefaniak-Bergtaum.
Oprócz spotkania z szefową MEN, uczestnicy konferencji przez dwa dni dyskutowali między innymi o obecności nowych mediów w szkole i wychowawczej funkcji szkoły. Rozmawiano także o systemowym podejściu do uczenia się oraz kształtowaniu postaw wśród uczniów. Poruszono również temat szkolnego systemu motywacyjnego oraz bezpieczeństwa w szkole.
Konferencja odbyła się w dniach 4-6 marca 2016 r. w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały wszystkie osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą i rozwojem polskiego systemu oświaty.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą około 5 tysięcy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Do głównych celów stowarzyszenia należy między innymi podejmowanie działań na rzecz zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty. Celem OSKKO jest również popularyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania oświatą oraz inicjowanie zmian w prawie.
Stowarzyszenie swoje zadania realizuje między innymi przez tworzenie systemu wspomagania kadry kierowniczej oświaty i organizowanie szkoleń. OSKKO prowadzi także działania informacyjne i akcje społeczne dotyczące problematyki oświatowej.
r.

Będzie nowy stopień awansu zawodowego nauczyciela>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł