„Finansoaktywni. Misja: Budżet" to projekt dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, który ma ich zapoznać z pojęciem budżetu - od rodzinnego aż do budżetu państwa. Ideą programu jest również podkreślenie znaczenia płacenia podatków, które stanowią najważniejszą część dochodów państwa. Druga edycja projektu wystartowała 15 stycznia 2016 r.
Do programu można dołączyć wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl. Na adres szkoły zostanie dostarczony pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych opracowanych przez grono specjalistów resortu we współpracy z metodykiem. Zestawy można pobrać również ze strony internetowej resortu. Możliwość pobrania pakietów ze strony internetowej będzie dostępna również wtedy, gdy skończą się zestawy przeznaczone do wysyłki.
W materiałach edukacyjnych znajdują się: plakat, karty do gry, animowany film, prezentacja PowerPoint, karta budżetowa, metryczka projektu inwestycyjnego oraz scenariusz lekcji. Na podstawie pakietu nauczyciele realizują zajęcia edukacyjne, a następnie wraz z uczniami mogą przeprowadzić debatę na temat zgłoszonych projektów inwestycyjnych i wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Zadaniem konkursowym dla uczniów jest opracowanie pomysłu na projekt inwestycji wraz z opisem oraz wskazanie, jakie korzyści przyniesie on społeczności lokalnej.
Jest też możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którego pierwszym etapie uczniowie w trzyosobowych zespołach opracowują pomysł na projekt inwestycji i przygotowują jej opis. Następnie w trakcie debaty, która może być zorganizowana w klasie, szkole, bibliotece lub nawet w urzędzie gminy, zostaną wyłonione najlepsze prace, czyli te, które przekonają największą liczbę uczestników debaty. Z jednej szkoły może być zgłoszonych kilka prac, jednak nie więcej niż jedna z danej klasy. Nauczyciel zgłasza je do konkursu poprzez formularz konkursowy na stronie programu: www.finansoaktywni.pl.
W II etapie Komisja Konkursowa Ministerstwa Finansów wybierze dziesięć najlepszych prac gimnazjalistów zgłoszonych ze szkół z całej Polski, a w III etapie zadaniem wybranych najlepszych dziesięciu zespołów będzie przygotowanie wizualizacji projektu inwestycji pod tytułem „Tu jest budżet". Forma może być dowolna: prezentacja multimedialna, praca plastyczna, makieta, film.
Finaliści przedstawią swoje prace podczas finału konkursu w Ministerstwie Finansów, który zostanie zorganizowany w ramach dwudniowej wycieczki do Warszawy. W finale Komisja Konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają tablety. Dodatkowo uczniowie i nauczyciele z dziesięciu najlepszych zespołów otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł