W swoim wystąpieniu rzecznik pytał przede wszystkim, czy reforma oświaty nie spowoduje problemów z miejscami w przedszkolach dla młodszych dzieci oraz o sposób dostosowania podstawy programowej do potrzeb sześciolatków.
Minister edukacji odpowiedziała, że to gminy mają istotną rolę w organizacji wychowania przedszkolnego, oraz wskazała na zmiany w ustawie o systemie oświaty, jakie będą miały miejsce od 1 września 2016 r.
Jej zdaniem z uwagi na zbliżoną liczbę dzieci w danym roczniku, zmiany w systemie oświaty nie spowodują likwidacji stanowisk nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, gdyż mają oni przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł