"Obligatoryjne nałożenie na wszystkich nauczycieli prowadzenia zajęć odpowiednio w wymiarze 2 lub 1 godziny okazało się nieracjonalne z punktu widzenia organizacji pracy szkoły oraz mogło generować poczucie niesprawiedliwości wśród nauczycieli ze względu na rozgraniczenie liczby zajęć. Ponadto narzucana nauczycielom sztywna liczba godzin do wypracowania nie zawsze była wykorzystywana zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów" - podkreśla MEN w uzasadnieniu. Godziny karciane miałyby zniknąć od roku szkolnego 2016/2017.
Nowelizacja doda również przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

ZNP: projekt ws. likwidacji godzin karcianych do poprawki>>

Duże zmiany ustawa wprowadzi w kwestii postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Po wejściu w życie zmian wymóg niekaralności dotyczył będzie wszystkich nauczycieli. Powstanie również rejestr pedagogów ukaranych dyscyplinarnie. Wpis o ukaraniu będzie obejmował: dane identyfikujące nauczyciela, dane dotyczące komisji orzekającej oraz informacje dotyczące orzeczonej kary. Informacja będzie udzielana na podobnych zasadach, które przewidziano dla Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązkowo występować będzie o nią osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Dostęp do rejestru uzyskają jednak również: policja, prokuratura, komisje dyscyplinarne i sądy. Regulacje dotyczące tej materii obowiązywać mają już od stycznia 2017 r.

Więcej pracy bez dodatkowej pensji? Likwidacja godzin karcianych nie taka korzystna>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł