Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że pracownicy placówek oświatowych nie powinni - bez zgody wyrażonej w umowie - być zobligowaniu do przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń z programu 500 plus.
"Pracownicy szkół i placówek oświatowych będą wykonywać obowiązki, o których mowa w pkt 1, w czasie, w którym winni świadczyć pracę na rzecz szkół i placówek oświatowych, a więc kosztem swych podstawowych obowiązków" - argumentują związkowcy - "Wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 1, będzie finansowane ze środków zagwarantowanych w planach finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych." - dodają.

Szkoła bez godzin karcianych - Sejm uchwalił nowelę>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł