- System edukacji trzeba zmienić. Zdiagnozowaliśmy kilkaset naprawdę dużych i nieco mniejszych problemów. O wszystkich będziemy rozmawiać z Polakami – powiedziała minister Anna Zalewska. Debaty odbędą się w całej Polsce do połowy maja w ramach trwającej już ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.
Debaty wojewódzkie mają swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie, bezpieczeństwo.
We Wrocławiu podczas dyskusji plenarnej i rozmów w grupach panelowych dyskutowano o finansowaniu oświaty oraz wynagradzaniu nauczycieli. Rozmawiano także o strukturze wydatków na edukację, źródłach finansowania zadań oraz ich podziale pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, która forma finansowania jest najbardziej odpowiednia – subwencja oświatowa, dotacja celowa czy dochody własne samorządów.
– Jeżeli razem z samorządowcami ustalimy dobry sposób finansowania edukacji i odpowiemy na pytanie, w jaki sposób podzielić się obowiązkami w tym zakresie, to wspólnie dokonamy dobrych zmian w edukacji – powiedziała szefowa MEN.

Uczestnicy Dolnośląskiej Debaty Oświatowej zastanawiali się również nad poziomem wsparcia finansowego dla małych szkół. Rozmawiano także o subwencjonowaniu przedszkoli w odniesieniu do dziecka 6-letniego. Podczas jednego z paneli dyskutowano również o dotowaniu oświaty niesamorządowej. Podniesiono także kwestie struktury wynagrodzenia nauczyciela na każdym poziomie awansu zawodowego – ich zaletach i wadach oraz potencjalnych alternatywnych systemach wynagradzania.
– Chcemy podczas wszystkich debat wojewódzkich wysłuchać każdego głosu w dyskusji – dodała minister Zalewska.
Najbliższe debaty wojewódzkie odbędą się w Lublinie (15 marca – kształcenie zawodowe), Poznaniu (21 marca – bezpieczeństwo) i Siedlcach (21 marca – kształcenie zawodowe).

 

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł