Fiskus może żądać od kontrahenta nie tylko faktur

Organ podatkowy może żądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą, przedstawienia wszelkich dokumentów w zakresie objętym kontrolą u podatnika w celu sprawdzenia ich...

11.12.2012

Państwo działa bezprawnie, ale odszkodowania nie ma

Sam fakt, że państwo nie implementowało dyrektywy unijnej i nie wydało aktu prawnego automatycznie nie przesądza o wypłaceniu odszkodowania spółkom pokrzywdzonym przez to zaniechanie stwierdził Sad...

08.12.2012

Potwierdzenie odbioru pisma nie może budzić wątpliwości

Samorząd terytorialny

Aby organ administracji mógł przyjąć, iż pismo zostało doręczone w trybie doręczenia zastępczego, zwrotne potwierdzenie odbioru nie może budzić wątpliwości, co do prawidłowości wypełnienia wszystkich...

07.12.2012