Państwo działa bezprawnie, ale odszkodowania nie ma

Sam fakt, że państwo nie implementowało dyrektywy unijnej i nie wydało aktu prawnego automatycznie nie przesądza o wypłaceniu odszkodowania spółkom pokrzywdzonym przez to zaniechanie stwierdził Sad...

08.12.2012

Potwierdzenie odbioru pisma nie może budzić wątpliwości

Samorząd terytorialny

Aby organ administracji mógł przyjąć, iż pismo zostało doręczone w trybie doręczenia zastępczego, zwrotne potwierdzenie odbioru nie może budzić wątpliwości, co do prawidłowości wypełnienia wszystkich...

07.12.2012

Decyzja musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną

Samorząd terytorialny

Decyzja dotycząca rejestracji pojazdu obarczona jest wadą, skoro nie można określić, czy pochodzi ona od osoby upoważnionej, działającej w imieniu organu administracji, czy też nie, - bowiem podane...

06.12.2012