CIT: restrukturyzacja nie przerywa zwolnienia

Następstwo prawne pod tytułem ogólnym oznacza kontynuowanie przez spółkę przejmującą biegu dwuletniego okresu posiadania udziałów i korzystanie ze zwolnienia podatkowego. Takie stanowisko wynika z...

05.06.2013

TK: miesiąc na zgłoszenie spadku to za mało

Przepis ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze...

04.06.2013

ETS: decyzję o odmowie wjazdu trzeba uzasadnić

Istota uzasadnienia decyzji o odmowie wjazdu na terytorium państwa członkowskiego powinna być podana do wiadomości zainteresowanego - tak orzekł dzisiaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

04.06.2013

WSA: pozorna zamiana nie uchroni od PIT

Wskazanie w akcie notarialnym, że sprzedaż nieruchomości następuje za określoną kwotę w celu uzyskania w zamian prawa najmu komunalnego lokalu mieszkalnego, nie pozbawia zawartej umowy charakteru...

03.06.2013

WSA: instytut badawczy to nadal zamawiający

Sam fakt utraty statusu zamawiającego w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie jest równoznaczny z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów tej ustawy, jeżeli podmiot...

03.06.2013

Myśliwy nie zapłaci PIT od wykupionej tuszy dzika

Różnica pomiędzy wysokością opłaty za kilogram tuszy upolowanego dzika pobieranej przez koło łowieckie, a kwotą żądaną w punktach skupu nie stanowi przychodu myśliwego i nie podlega obowiązkowi...

02.06.2013

PIT: od sprzedaży pastwiska nie zapłacisz podatku

Ewentualne przekształcenie charakteru gruntu trzeba oceniać na dzień sprzedaży, a nie na podstawie działań nabywcy, podejmowanych po zakupie. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia 2013 r.

31.05.2013