Gmina może udzielić dotacji tylko uprawnionym podmiotom

Samorząd terytorialny

Pobranie i wydatkowanie środków z dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej prowadzonych przez osoby fizyczne na mocy umów zawartych po dniu 1 maja 2004 r. stanowi pobranie dotacji w nadmiernej...

08.05.2013

Dom wsparcia dla osób bezdomnych nie zapewnia zameldowania

Samorząd terytorialny

Miejsce w schronisku, czy noclegowni z założenia ma umożliwić tylko przeczekanie do chwili, gdy pomoc taka będzie zbędna ze względu na poprawę sytuacji życiowej danej osoby, ewentualnie do czasu, gdy...

07.05.2013

WSA: kolejny wyrok w sprawie hazardowej

Zasada nie działania prawa wstecz ma zastosowanie w prawie karnym, lecz nie ma absolutnego działania w sprawach administracyjnych stwierdził WSA i oddalił skargę spółki na pozostawienie bez...

07.05.2013

WSA: bezwarunkowy charakter gwarancji wadialnej

Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, nie podważa bezwarunkowego charakteru...

06.05.2013

Korekta faktury nie zmienia daty powstania przychodu

Faktury korygujące sprzedaż pierwotnie zaliczoną do przychodów danego roku podatkowego w związku z wystąpieniem zwrotu sprzedanych towarów powinny pomniejszać przychody okresu rozliczeniowego, w...

06.05.2013

Ukąszenie przez kleszcza wypadkiem przy pracy?

BHP

Pora wiosenna wiąże się z nasileniem ukąszeń przez kleszcze, mogących skutkować zachorowaniem na boreliozę wielonarządową chorobę zakaźną. Czy ukąszenie kleszcza może być uznane za przyczynę wypadku...

05.05.2013