Sąd uznał, że reklama, w której pojawia się fałszywy lekarz, wprowadza konsumentów w błąd. Tym samym SOKiK podtrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożeniu na spółkę kary w wysokości ponad 80 tys. zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Skargę do SOKiK spółka złożyła, bo nie zgadzała się z prezesem UOKiK, iż reklama jej produktów wprowadzała w błąd konsumentów. W spocie promującym suplement diety NeoMag Cardio profesor i specjalista od spraw kondycji serca w rozmowie z dziennikarką w studiu telewizyjnym zaleca stosowanie konkretnego produktu. Aktor, który odgrywa rolę osoby posiadającej tytuł naukowy profesora i eksperta od kondycji serca, jest właśnie tak przedstawiony i podpisany, a nie jedynie ubrany w biały fartuch. W rzeczywistości nie posiada tego tytułu ani specjalizacji. Dlatego zdaniem UOKiK reklama wprowadza w błąd, co jest niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Źródło: Rzeczpospolita