Autobus szkolny nie zawsze musi zabierać ucznia spod domu

Samorząd terytorialny

W zwrocie z domu do szkoły chodzi niewątpliwie o drogę pokonywaną przez dziecko samodzielnie (tzn. bez pomocy gminy), a więc drogę z domu bezpośrednio do szkoły albo drogę z domu do punktu...

06.09.2012

SN: ziemi rolnej nie może kupić hotelarz

Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu przed innymi nabywcami ziemi rolnej. Wyjątek stanowią rolnicy gospodarujący, którzy mieszkają w tej samej gminie, co sprzedawana nieruchomość orzekł...

06.09.2012

SN: nie ma długu - nie ma hipoteki

Hipoteka gwarantująca zwrot pożyczki nie powstanie, jeśli pożyczkodawca nie przekazał pożyczkobiorcy przedmiotu pożyczki - orzekł Sąd Najwyższy. SN uchylił wyrok sądu II instancji, który nieuważnie...

05.09.2012