Zamawiający kupuje to, co dla niego najlepsze

Przetarg jest organizowany w celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla użytkownika, a nie najlepszej w świetle obiektywnych kryteriów - przypomina Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 maja 2013 r.

17.06.2013

NSA: koło parafialne nie może występować w sądzie

Do występowania ze skargą na odmowę rozbudowy cmentarza uprawnione jest stowarzyszenie diecezjalne, nie zaś koło parafialne stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny unieważniając postępowanie trwające...

16.06.2013

Sprzedaż ryb z własnych odłowów nie podlega PIT

Dochody ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych, pochodzących z własnych odłowów oraz z pobieranych opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb na obszarze obwodów rybackich nie podlegają opodatkowaniu...

14.06.2013

Rozmieszczenie parasoli nad chodnikiem wymaga zezwolenia

Samorząd terytorialny

O zajęciu pasa drogowego decyduje nie tylko zajmowanie gruntu na powierzchni chodnika, ale również przestrzeni nad chodnikiem. Przejawem takiego zajęcia pasa drogowego jest rozmieszczenie parasoli...

14.06.2013