Faktyczna zapłata nie zawsze stanowi koszt poniesiony

Zapłata zasądzonej na rzecz podwykonawcy kwoty wynikającej z wyroku sądu zobowiązującego spółkę, jako odpowiedzialną solidarnie z głównym wykonawcą do zapłaty za prace wykonane przez podwykonawcę,...

27.05.2013

Nabyte ze schroniska psy mogą być zwolnione z opłaty

Samorząd terytorialny

Posiadacze psów nabytych ze schroniska mogą być zwolnieni z opłaty. W tym przypadku zwolnienie ma charakter przedmiotowy, ponieważ o tym, czy dany posiadacz psa będzie objęty zwolnieniem, rozstrzygać...

23.05.2013

Nie każda uchwała gminy może być zaskarżona przez radnego

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym nie daje radnemu prawa do zaskarżenia każdej uchwały gminy, gdyż intencją ustawy nie jest uczynienie z sądu organu odwoławczego, z którego mógłby zawsze korzystać radny w...

23.05.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski