Przedsiębiorca nie musi być podatnikiem

Podatkiem od nieruchomości opodatkowana jest budowla znajdująca się w posiadaniu przedsiębiorcy, przy czym przedsiębiorca ten nie musi być jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości. Takie...

11.09.2012

Wykonawca nie zbada zdolności finansowej zamawiającego

Wykonawcy nie mają uprawnień do badania na gruncie Prawa zamówień publicznych, możliwości finansowych zamawiającego, który zdecydował się przeznaczyć na realizację zamówienia więcej środków, niż...

09.09.2012