SKO nie może orzekać dwukrotnie w takim samym składzie

Samorząd terytorialny

Dwukrotne wydanie decyzji w postępowaniach odwoławczych, w tej samie sprawie, przez ten sam skład osobowy samorządowego kolegium odwoławczego, stanowi naruszenie zasady obiektywnego rozstrzygania...

06.06.2013

WSA: sukces spadkobiercy zamku w Krasiczynie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił w środę skargę Michała Sapiehy, który stara się o zwrot zamku w Krasiczynie (Podkarpackie). WSA uchylił decyzję ministra transportu, iż zamku nie...

05.06.2013

NSA: zamiana budynków ze Skarbem Państwa bez VAT

Wrocław nie zapłaci VAT od zamiany swojego budynku na budynek należący do Skarbu Państwa orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd uznał, że taka zamiana nie jest dostawą towarów, która...

05.06.2013