WSA: brak dokumentacji nie ma znaczenia dla biegu terminu

Samorząd terytorialny

Dla biegu terminu do skorzystania przez wojewodę z kompetencji nadzorczych nie ma znaczenia okoliczność nie posiadania przez organ nadzoru dokumentacji związanej z podjęciem zarządzenia uznał...

21.10.2015