W stawce opłaty za odpady nie uwzględnia się podatku VAT

Samorząd terytorialny

Zakład budżetowy pobierając opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje w roli organu władzy publicznej. Zatem w stawce opłaty za odpady nie uwzględnia się podatku VAT uznał Wojewódzki...

28.10.2015

PIT: pracownik zapłaci podatek za posiłek ponad dietę

W zakresie zwrotu kosztów wyżywienia za czas podróży służbowej wolna od podatku dochodowego jest tylko równowartość diety określonej w przepisach dotyczących podróży służbowych. Tak wskazał NSA w...

28.10.2015