SN zdecyduje o prawie wykonawców do II instancji

Zamówienia publiczne

Sąd Najwyższy zdecyduje, czy przy rozpoznawaniu skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej powinna się liczyć tylko sentencja, czy również uzasadnienie wyroku. To rozstrzygnięcie będzie miało ogromne...

29.12.2015

Oddział spółki posiada zdolność sądową

Samorząd terytorialny

Jednostką organizacyjną jest każda jednostka wykonująca zadania publiczne, nawet wtedy, kiedy stanowi odział spółki powołany przez nią w celu świadczenia usług na określonym terenie uznał Wojewódzki...

29.12.2015

WSA: namiot nie jest obiektem budowlanym

Budownictwo

Uznanie namiotu za obiekt budowlany jest poważną nadinterpretacją obowiązujących przepisów.Tak orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Gl 672/15.

28.12.2015