Zawarcie umowy o zamówienie decyduje o treści wyroku KIO

Zamówienia publiczne

Fakt zawarcia bądź nie zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego determinuje treść rozstrzygnięcia KIO w przypadku uwzględnienia przez nią odwołania. W sytuacji bowiem gdy taka umowa została już...

10.01.2015

SN: potrzebna zgoda samorządu na handel długami szpitala

Nieważne jest poręczenie, które omija ustawowy zakaz handlu długami szpitala - stwierdził Sąd Najwyższy. - Jednak jeśli spółki chcą prowadzić działalność komercyjną pomagając wierzycielom zoz-ów, to...

10.01.2015

VAT: podatnik nie może samowolnie doliczać podatku

Jeżeli sąd cywilny wyraźnie nie wskaże w orzeczeniu sądowym, że zasądzona należność jest kwotą netto, to podatnik samowolnie nie może jej powiększyć o VAT. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 20...

08.01.2015

WSA: rada nie decyduje kto ma administrować targowiskiem

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie decyduje o tym, jaki konkretnie podmiot ma prawo administrować gminnym targowiskiem i jakie powinien spełniać w tym zakresie zadania uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

08.01.2015

WSA: właściciel hotelu płaci abonament RTV

Zwolnione z rejestracji są odbiorniki przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów. Właściciel hotelu musi płacić abonament...

06.01.2015