Była radna z Pisza skazana na 2,5 roku więzienia za rozbój

Samorząd terytorialny

B. radna z Pisza (warmińsko-mazurskie) Anna L. została skazana na 2,5 roku więzienia za rozbój dokonany na mężu. Dodatkowo skazano ją za grożenie świadkom i składanie fałszywego zawiadomienia na...

23.12.2014

Pomostówka tylko za ciężką pracę

BHP

Wykaz stanowisk, na których jest wykonywana praca uprawniająca do emerytury pomostowej, powinien zawierać tylko takie miejsca, gdzie faktycznie występują szkodliwe warunki - orzekł Naczelny Sąd...

22.12.2014

Sąd nakazał powtórzenie wyborów w Gorzowie Śląskim

Samorząd terytorialny

Sąd Okręgowy w Opolu unieważnił w piątek wybory w okręgu nr 4 w Gorzowie Śląskim (woj. opolskie), wygasił mandat jednego z wybranych w nim radnych i nakazał ponowne przeprowadzenie wyborów w tym...

19.12.2014

Stawka akcyzy na gaz zależy od jego przeznaczenia

Stawka akcyzy, jaką dany gaz jest objęty zależy od jego przeznaczenia. Tym samym, jeżeli przetankowywany gaz może być przeznaczony zarówno do celów opałowych jak i napędowych, ubytki tego gazu winny...

19.12.2014

SN: renta należy się też rozwodnikom

Znaczący w skutkach wyrok zapadł w Izbie Pracy Sądu Najwyższego. Sąd przyznał rozwódce rentę rodzinną po zmarłym mężu, który dobrowolnie płacił alimenty po rozwiązaniu małżeństwa. Ten wyrok może...

19.12.2014

ETS definiuje pojęcie „embrionu ludzkiego”

Organizm niezdolny do rozwinięcia się w jednostkę ludzką nie stanowi embrionu ludzkiego w rozumieniu dyrektywy w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych - stwierdził Trybunał...

18.12.2014