Kalkulacja ceny może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa

Zamówienia publiczne

Sposób kalkulacji ceny stanowi istotną dla wykonawcy wartość gospodarczą, bo pozwala mu na utrzymywanie jego przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami działającymi w tej samej branży - orzekła...

12.03.2016

NSA: bezprawne przeniesienie policjanta do drogówki

Policjant został bezprawnie przeniesiony na inne stanowisko służbowe - stwierdził NSA. Przy przenoszeniu muszą być spełnione trzy elementy składające się na równoważność stanowiska: to samo...

12.03.2016

WSA: kwalifikacja muru zależy od jego funkcji

Budownictwo

Mur może być zarówno ogrodzeniem, jak i konstrukcją oporową. To, jak zostanie zakwalifikowany i czy jego budowa będzie wymagać pozwolenia na budowę, zależy od funkcji, jaką w rzeczywistości ma...

11.03.2016

Błąd fiskusa nie musi oznaczać racji wnioskodawcy

Uznanie przez sąd administracyjny określonej wykładni fiskusa za błędną wymaga prezentacji właściwego rozumienia określonego przepisu. Nie musi ono jednak być zgodne z oceną prawną stanu faktycznego...

10.03.2016

MF wyjaśnia przepisy dotyczące podatku bankowego

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, w zakresie...

09.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski