WSA: wniosek osoby fizycznej jest dokumentem prywatnym

Samorząd terytorialny

Fakt, że dokument prywatny wniosek osoby fizycznej - trafia do organu i służy realizacji powierzonych prawem zadań organu nie oznacza, że przez to nabiera on cech dokumentu urzędowego w rozumieniu...

13.07.2016

WSA: zawieszenie pracy baru z powodu zatrucia

Podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych. Brud w kuchni może być przyczyną zawieszenia działalności gastronomicznej - orzekł Wojewódzki Sąd...

13.07.2016

WSA: rada gminy nie jest dysponentem budżetu gminy

Samorząd terytorialny

Kompetencje rady gminy w zakresie gospodarki finansowej obejmują uchwalenie budżetu, nie zaś dysponowanie wydzielonymi w nim środkami uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie....

12.07.2016

SN: zbycie to nie to samo co sprzedaż

Zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie obejmuje utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne - orzekł...

10.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski