NSA: uchodźcy z Czeczenii muszą wrócić do kraju

Jeśli członkowie rodziny czeczeńskiej korzystającej z ochrony w Polsce udają się w tym czasie do swego kraju pochodzenia, to azyl w Polsce nie jest im niezbędny. Zagrożenie w stosunku do ludności...

26.02.2016

SN: nie ma podstaw do ograniczania zakresu lustracji

Nie ma podstaw by lustracji podlegała tylko taka współpraca z tajnymi służbami PRL, która zmierzała do zwalczania opozycji, związków zawodowych, kościołów lub łamania praw człowieka i obywatela -...

25.02.2016

SN: kaucja przyjęta, aresztowany wychodzi na wolność

Aresztowany jest zwalniany nie po fizycznej wpłacie poręczenia majątkowego, ale po protokolarnym przyjęciu go przez sąd i pouczeniu osoby wpłacającej, że kaucja przepada, jeśli po wyjściu na wolność...

25.02.2016

O zmowie przetargowej decyduje całokształt okoliczności

Zamówienia publiczne

Udowodnienie zmowy przetargowej nie jest łatwe. Jednak jej zaistnienie oceniane jest po rezultatach, przesłankach i całokształcie okoliczności, a niekoniecznie tylko na podstawie pojedynczych dowodów...

25.02.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski