TSUE: kryteriów oceny ofert nie określa się automatycznie

Zamówienia publiczne

Ustanawianie kryteriów oceny ofert w danym postępowaniu nie może następować automatycznie. Za każdym razem winno być przedmiotem szczegółowej kontroli w zakresie ograniczenia konkurencji i równego...

28.07.2016

WSA: recenzja naukowa jest tajemnicą

Recenzje wszelkiego rodzaju są tajemnicą przedsiębiorstwa - co jednoznacznie wynika z ustawy o zasadach finansowania nauki, a organ nie ma obowiązku ustalania zakresu tych recenzji - orzekł...

28.07.2016

PIT: garażu nie trzeba rozliczać proporcjonalnie

Wydatki na zakup miejsca parkingowego będą stanowić koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od jego wartości początkowej. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w...

26.07.2016