Kraków słabo walczy ze smogiem

Środowisko

Głośna uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego, która miała doprowadzić do likwidacji do 2018 r. pieców węglowych na terenie Krakowa, nie obowiązuje.

28.09.2015

Sprzedaż szablonów stron www bez zaliczki na PIT

Przychód z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych jest przychodem z praw majątkowych. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów przepisy ustawy o PIT nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek...

28.09.2015

SN: nieważna pożyczka i ucieczka przed spłatą długu

W sytuacji, gdy dłużnik pozbywa się majątku, by celowo nie spłacać wierzyciela, roszczenie o unieważnienie czynności kierujemy przeciwko ostatniej osobie, która odniosła korzyść i była świadoma, że...

26.09.2015

SN: szkodę trzeba uprawdopodobnić dowodami

Szkoda w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia będzie uprawdopodobniona, jeżeli skarżący powołają się niezbędne fakty - stwierdził Sąd Najwyższy.

25.09.2015