NSA: uchylenie uchwały gminy w sprawie pogrzebów

Zasady ogólne urządzania pogrzebu osób podlegających pomocy społecznej powinny być określane przez gminę, a nie jak twierdził sąd I instancji w Gliwicach ad hoc w razie indywidualnych wypadków,...

03.07.2016

Niedokładna analiza SIWZ naraża na koszty

Zamówienia publiczne

Każdy podmiot przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien z należytą starannością i precyzją zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - orzekła...

02.07.2016

SN: redaktor naczelny pozwany z nazwiska

Za opublikowanie sprostowania odnoszącego się do faktów, nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym odpowiada redaktor naczelny, którego nazwisko sąd powinien ustalić...

01.07.2016

Zaliczki na PIT może wnieść tylko płatnik

Zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) nie można dokonać przez posłańca - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2016 r.

30.06.2016