WSA: starosta nie kontroluje klasyfikacji użytku gruntowego

Samorząd terytorialny

Zmiana danych ewidencji gruntów i budynków, obejmująca klasyfikację użytku gruntowego wykracza poza kontrolę dokumentacji technicznej prowadzoną przez starostę uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

13.05.2015