PIT: składki ZUS nie dają prawa do ulgi prorodzinnej

Limit zarobków dziecka wynoszący 3089 zł to przychód pomniejszony tylko o koszty jego uzyskania, a nie jeszcze o składki na ubezpieczenie społeczne. NSA wydał kolejny niekorzystny dla podatników...

16.03.2016

Pozostawanie w konkubinacie nie daje prawa do zmiany nazwiska

Samorząd terytorialny

Pozostawanie przez osoby w związku o charakterze konkubinatu, bez względu na to, czy chodzi o związek osób jednej płci, czy o związek heteroseksualny, ale w innym związku niż związek małżeński, nie...

16.03.2016

Samorządowy zakład budżetowy musi mieć odrębny NIP

Jeżeli zakład budżetowy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych pozostaje odrębnym podatnikiem to powinien na potrzeby tych rozliczeń posługiwać się swoim odrębnym NIP - wyjaśnił...

15.03.2016

WSA: Instytut musi zbadać, kto donosił w marcu 68

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej musi dokładnie przeanalizować posiadane akta, aby ustalić kto był agentem składającym raporty Służbie Bezpieczeństwa, obciążające studentów prawa Uniwersytetu...

15.03.2016

Wydatki na premie i nagrody są kosztem podatkowym

Naczelny Sąd Administracyjny nie wycofał się z opinii, że premie i nagrody wypłacane pracownikom z dochodów spółki po jej opodatkowaniu, stanowią koszt uzyskania przychodu. W uchwale z lutego 2016...

14.03.2016

Realia przetargu decydują o wysokości kary umownej

Zamówienia publiczne

Wysokość kary umownej musi być adekwatna do okoliczności danej sprawy. Powinno się uwzględniać nie tylko stosunek wysokości tej kary do szkody zamawiającego, ale też do wysokości wynagrodzenia...

14.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski