WSA: wystarczy istnienie uogólnionego interesu społecznego

Samorząd terytorialny

Nie jest właściwe domaganie się od organizacji udowodnienia przesłanki co do zasadności żądania, o ile z przytoczonych w żądaniu twierdzeń może wynikać istnienie uogólnionego interesu społecznego...

25.08.2016

WSA: nie używana sieć do rozbiórki na koszt gminy

Jeśli do spółki komunalnej aportem wniesiono sieć kanalizacyjną należącą do gminy, to gmina jest obowiązana jako inwestor na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji inspektora nadzoru...

23.08.2016

SN: sąd jeszcze raz zbada sprawę znieważenia Romów

Po wyroku Sądu Najwyższego sąd rejonowy jeszcze raz oceni, czy internauta zachęcający do izolacji lub wygnania Romów popełnił przestępstwo. Wcześniej dwie instancje uznały, że czyn oskarżonego nie...

23.08.2016

Odstąpienie od umowy o zamówienie ma charakter wyjątkowy

Zamówienia publiczne

Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli ubiegał się wcześniej o dofinansowanie ze środków unijnych, które następnie zostały mu przyznane, skutkiem czego dalsze trwanie umowy...

23.08.2016