Nie każde zanieczyszczenie leku oznacza jego wycofanie z rynku

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja

Co jakiś czas docierają do nas informacje o wadach jakościowych leków wzbudzając niepokój wśród pacjentów. Należy jednak pamiętać, że nie każda wada jakościowa leku skutkuje natychmiastową decyzją o jego wycofaniu z obrotu. O tym, kiedy leki muszą być wycofywane z obrotu wyjaśniają Ewa Rutkowska i Julia Łokaj

18.12.2019

Prof. Gersdorf: Arbitralne zmiany w celu usuwania sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Proponowane zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw mają charakter całkowicie arbitralny i stanowią przejaw instrumentalizacji postępowania dyscyplinarnego. Wywołają efekt mrożący wśród sędziów, a także pozwolą na usunięcie ze stanu sędziowskiego osób, których poglądy nie odpowiadają rządzącej większości - takie stanowisko ogłosił we wtorek Sąd Najwyższy.

17.12.2019

Prawnik musi być fachowcem i liderem

Prawnicy Prawo gospodarcze

Sama wiedza prawnicza, choćby najwyższej próby, nie wystarczy już do zrobienia kariery w obsłudze biznesu. Coraz bardziej konieczna jest znajomość zasad funkcjonowania gospodarki, zarządzania i komunikacji - twierdzi radca prawny Tobiasz Adam Kowalczyk, dyrektor Działu Prawnego Volkswagen Poznań sp. z o.o., zwycięzca tegorocznej edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw.

17.12.2019

Mroczkowski: Sędziowie poradzą sobie ze zmianami w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Nowe instytucje w procedurze cywilnej oparte są na znacznie większym zaufaniu do fachowości i uczciwości sędziego. Nadmierny formalizm może się zdarzyć, ale uważamy, że sędziowie liniowi będą rozpatrywać sprawy w sposób najlepszy i dla sprawności postępowania, i dla dobra stron - mówi sędzia Paweł Mroczkowski

16.12.2019

Prusik: Likwidacja OFE nie sprzyja budowaniu zaufania do PPK

PPK

Jeżeli przez ponad rok walczy się, by PPK nie było postrzegane jako „OFE-bis”, a później w czasie tworzenia PPK rozpoczyna się likwidację OFE, to jest to mało przekonujące - mówi Adrian Prusik, radca prawny, ekspert Instytutu Emerytalnego.

16.12.2019

Adwokat Fertak: Stan totalnej niepewności prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Panuje całkowity bałagan prawny, totalna niepewność prawa, kwestionowanie wszystkiego w czambuł - uważa adwokat Grzegorz Fertak. - A nowy projekt ustawy daje dodatkowy argument do ręki tym wszystkim, którzy mówią o tym, że w Polsce wywiera się bezpośrednią presję na sędziów - dodaje. I zapowiada, że adwokaci nadal będą składać wnioski do sądu o zbadanie jego właściwości.

14.12.2019

Wymiar sprawiedliwości bardziej przyjazny dla dzieci, ale są jeszcze problemy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Wymiar sprawiedliwości jest coraz bardziej przyjazny dzieciom występującym przed nim jako ofiary czy świadkowie - twierdzi adwokat Monika Horna–Cieślak z Fundacji Dajemy Dzieciom. Jak mówi, sędziowie, prokuratorzy, biegli psycholodzy, pełnomocnicy są uwrażliwieni na problematykę udziału dziecka w procedurach karnych, ale są jeszcze problemy.

14.12.2019

Chcemy nagrodzić dobre praktyki, które podnoszą jakość w ochronie zdrowia 

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Wznawiamy konkurs „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”. Tym razem chcemy docenić placówki medyczne, które osiągają najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do poniesionych nakładów. Do 27 stycznia 2020 r. szukamy liderów, którzy nie boją się odważnych i innowacyjnych rozwiązań - mówi Alicja Pollesch, członek zarządu i dyrektor strategiczny Wolters Kluwer Polska.

13.12.2019

Mało czasu na podłączenie gabinetów i szpitali do systemu e-zdrowie

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Z danych resortu zdrowia wynika, że zaledwie 55 proc. placówek medycznych podłączyło się do systemu e-zdrowie, jednak podmioty lecznicze mają obowiązek zrobić to nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Dla właścicieli praktyk lekarskich została udostępniona możliwość automatycznego założenia konta w aplikacji gabinet.gov.pl, bez konieczności składania wniosku o dostęp do niej za pomocą standardowej procedury o podłączenie do platformy P1

13.12.2019

Polskie więzienia nie przygotowują do życia na wolności

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Brak działań skutecznie przygotowujących osadzonych do wyjścia na wolność - to jeden z głównych problemów polskiego więziennictwa. Człowiek, który przez lata jest niemal całkowicie obsługiwany, doprowadzany do łaźni, na spacer, dostarcza mu się posiłki, w pozawięziennej rzeczywistości po prostu nie potrafi się odnaleźć - mówi dr Ewa Dawidziuk

13.12.2019

Zmiany w sporach o własność intelektualną mogłyby być większe

Prawo gospodarcze

Nowelizacja wprowadzająca wyspecjalizowane sądy w sprawach własności intelektualnej to krok w dobrym kierunku, długo już oczekiwany. Niektóre zmiany mogłyby być jednak pójść dalej, np. powództwo wzajemne mogłoby też dotyczyć praw o charakterze technicznym. O plusach i minusach projektowanego postępowania w sprawach własności przemysłowej pisze dr Krystian Maciaszek

12.12.2019

Kontrola to podstawowe narzędzie aparatu państwowego

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

Koncepcja strategii organów podatkowych zapewnia ochronę interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Dlatego też kontrola jest jednym z kluczowych narzędzi aparatu państwowego do weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. Dochody z VAT stanowią wiodącą pozycję w budżecie, dlatego też monitoring i badanie prawidłowości jest uzasadnione – pisze Jolanta Nowicka z PKF Consult.

11.12.2019

Cieszyński: Blisko połowy placówek wciąż nie ma w systemie wystawiania e-recept

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

E-recepta będzie obowiązkowa od 8 stycznia 2020 r. By ją wystawiać, placówka musi być podłączona do platformy P1. Na miesiąc przed tym obowiązkiem, zaledwie 55 proc. placówek medycznych jest już w tym systemie. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia podkreśla, że nie ma szans na zmianę tego terminu.

11.12.2019

Wątpliwe roszczenie banku o bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Gdy zostanie stwierdzona nieważność umowy kredytu, banki mogą podejmować próby dochodzenia od kredytobiorców wynagrodzenia za „bezumowne” korzystania z kapitału. To jednak nie znaczy, że tego typu żądania są zasadne i będą uwzględnianie przez sądy. Trudno jest znaleźć podstawę do zasądzenia takiego roszczenia

10.12.2019

W gminach wciąż funkcjonuje stary system gospodarowania odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko

Przed nami konieczność rozstrzygnięcia, jaką wykładnię przepisów stosować, żeby wprowadzić w gminach system bezpiecznie, płynnie i bez procesów sądowych z firmami wykonawczymi. Także, by przepisy miały pozytywny wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Krzysztof Nowak z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

10.12.2019

Prusik: Inspektor pracy nie może sprawdzać, czy pracodawca zniechęca do PPK

PPK

Mieszanie Państwowej Inspekcji Pracy do sprawdzania sygnałów o zniechęcaniu do partycypacji w PPK to duże nieporozumienie. PIP takimi sprawami się nie zajmuje. Inspektor pracy w przedsiębiorstwie może kontrolować wiele rzeczy, ale w zakresie jego ustawowych kompetencji na dzisiaj nie jest badanie sygnałów o zniechęcaniu do PPK - mówi Adrian Prusik, radca prawny, ekspert Instytutu Emerytalnego.

10.12.2019

Sędzia Gudowski: Kierunki orzecznictwa pożądane, ale trudne do opracowania

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Coraz bardziej powszechny i łatwy dostęp do orzecznictwa paradoksalnie stał się czynnikiem utrudniającym prawnikom wyławianie z tej masy orzeczeń przydatnych w ich pracy - twierdzi sędzia Sądu Najwyższego Jacek Gudowski. I dodaje, że w tej sytuacji przed twórcami baz orzecznictwa staje ogromne wyzwanie dokonywania właściwych wyborów.

09.12.2019

Czy krytyka PPK może być karana grzywną?

PPK

Nie byłoby gorszego sposobu na budowanie zaufania do PPK, gdyby przepisy zakazujące zniechęcania do PPK traktować jako bat na krytykę tej propozycji albo jako karę dla pracodawców, którzy pracowniczym planom kapitałowym nie nadają znaczenia, jakiego oczekiwaliby organizatorzy tego systemu - pisze Adrian Prusik, radca prawny, ekspert Instytutu Emerytalnego.

09.12.2019

Dobre i złe strony umowy dowodowej

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Polski ustawodawca, przywracając tzw. „procedurę gospodarczą”, implementował do porządku prawnego innowacyjną instytucję, czyli umowę dowodową, która ma zapewnić przedsiębiorcom szeroką autonomię przy kształtowaniu przebiegu ewentualnego postępowania sądowego - pisze pisze Katarzyna Matyja z kancelarii AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu.

09.12.2019

Autoryzacja wywiadu – proste przepisy, trudna praktyka

Przeprowadzając trudną rozmowę, dziennikarz powinien zadbać o potwierdzenie, że rozmówca się na nią zgodził, w tym na autoryzację. Przeprowadzenie autoryzacji też warto udokumentować  – radzi dr Krzysztof Drozdowicz, radca prawny.

07.12.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski