Adw. Trela: wiemy, na co czekają klienci

Adwokaci jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które wymagają ulepszenia - twierdzi Jacek Trela, prezes...

24.04.2017

Użycie paralizatora to nie zawsze rozbój

Paralizator elektryczny może służyć do obrony przed bezprawnymi zamachami, ale może też być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego. Czy posłużenie się przez sprawcę paralizatorem uzasadnia...

22.04.2017

Niełatwo korzystać z sądowych ekspertyz

Eksperci oferują uczestnikom procesów swoją pomoc. My, prawnicy powinniśmy zaakceptować tę ofertę. Rezultat, będzie owocny nie tylko dla prawdy, ale także dla sprawiedliwości - piszą Maria Kała,...

22.04.2017

Kto rozlicza podatek od dochodów małoletnich

Osoby niepełnoletnie również mogą uzyskiwać dochody. Jeżeli nie są przedmiotowo zwolnione od podatku, podlegają opodatkowaniu. Jednak sposób opodatkowania dochodów małoletniego zależy od ich rodzaju...

21.04.2017

Opiekun prawny ma dbać o zabytek nieruchomy

Opiekun prawny zabytku nieruchomego zobowiązany jest do podejmowania działań nie tylko na rzecz utrzymania wartości materialnej zabytku nieruchomego, ale również służących zachowaniu jego wartości...

20.04.2017

Jak uniknąć kar związanych z pakietem przewozowym

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nakłada dodatkowe obowiązki na transport tzw. artykułów wrażliwych. Funkcjonariusze już teraz zapowiadają wzmożone kontrole na każdym etapie...

19.04.2017