Koniec mitu o apolityczności sądu konstytucyjnego?

Obserwując spór wokół Trybunału Konstytucyjnego można bez ryzyka zbytnich kontrowersji wyrazić pogląd, że następuje koniec pewnej epoki w naszych najnowszych dziejach ustrojowych, a przynajmniej...

27.05.2016

Jak i gdzie polskie firmy optymalizują podatki

Choć pojęcie optymalizacji podatkowej nie doczekało się jeszcze jednoznacznej definicji w polskim prawie podatkowym, to w powszechnej opinii, zwłaszcza organów skarbowych, kojarzone jest z czymś...

27.05.2016

Kradzież spółki to też przestępstwo

Luki w prawie, niski standard prawnym niektórych przedstawicieli tzw. zawodu zaufania publicznego oraz rozwiązania i poglądy dotyczące znaczenia prawnego i procesu eliminacji uchwał organów...

25.05.2016

Prezes PiS ujawnia zamiary wobec sądów

Spłaszczenie struktury zmniejszenie władzy prezesów sądów, a tym samym wzmocnienie niezawisłości sędziów. Przebudowany ma być też system odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej sędziów. Takie...

25.05.2016

Edukacja potrzebna dla przestrzegania praw człowieka

Wzmacnianie pozycji międzynarodowych trybunałów praw człowieka, lepsze egzekwowanie ich wyroków a także edukowanie społeczeństw o prawach przynależnych wszystkim są istotne dla poszanowania ich...

24.05.2016

Matura z religii już za pięć lat?

Jeśli na czas zostaną złożone odpowiednie dokumenty, to religia będzie przedmiotów do wyboru na maturze - zapowiedział biskup Marek Mendyk, którego wypowiedź przytacza Gazeta Wyborcza.

24.05.2016