Jak się przygotować do kontroli skarbowej

Jakie uprawnienia ma kontroler? Czy jego wizyta może być niezapowiedziana? Kiedy jest czas na poprawienie błędów? O odpowiedź na najbardziej nurtujące przedsiębiorców pytania, poprosiliśmy eksperta.

29.05.2017

Prawo podatkowe przedsiębiorców bez tajemnic

Jak prawidłowo ustalić dochód przedsiębiorcy, jakie skutki podatkowe niesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jego zbycie i likwidacja, jakie są modele prowadzenia działalności w różnych formach...

26.05.2017

Trzeba nadać ławnikom wyższą rangę

Udział obywateli w sprawowaniu sprawiedliwości jest szczątkowy i niedoskonały - stwierdzają eksperci. A ławnicy domagają się wyższych wynagrodzeń, obowiązkowych szkoleń i przewrócenia ich do...

26.05.2017

RPO: potrzebne przepisy o opiece naprzemiennej

Opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie rodziców staje się w Polsce coraz bardziej popularna, chociaż nie jest dobrze uregulowana zauważa rzecznik praw obywatelskich. Nie ma nic o niej w...

25.05.2017

Upadłość szansą dla rzetelnych dłużników

Po wprowadzonych w latach 2015 i 2016 zmianach w procedurze upadłościowej, upadłość może być i jest w praktyce traktowana nie tylko jako droga do zaspokojenia wierzycieli, ale także jako szansa dla...

24.05.2017

Prezydent: zmiany w sądach niezbędne

Reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiego sądownictwa jest niezbędna. Jednoznacznie wskazuje na to stan polskiego sądownictwa i, niestety, zła opinia, jaką ma polskie społeczeństwo, na...

24.05.2017

Panoptykon: uwaga na prawo KNF do blokowania stron

Projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przewiduje wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego w kompetencje do blokowania stron internetowych. Przy okazji walki z przestępcami może...

24.05.2017

Prawnicy z UW krytykują zmiany w sądach

Wejście w życie projektowanych przepisów podważyłoby zasadę podziału i równowagi oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziów napisała w przyjętej uchwale Rada Wydziału Prawa i Administracji...

23.05.2017