Partner tej samej płci też może odmówić zeznań

Odmienność płci nie jest konieczna do uznania, że dwie osoby pozostają we wspólnym pożyciu - uznał Sąd Najwyższy. Ta uchwała rozstrzyga rozbieżności w orzeczeniach sądów odnośnie do m.in. prawa do...

26.02.2016

Nowa książka pomoże zdać egzamin zawodowy

Kandydaci na adwokatów i radców prawnych będą w tym roku po raz pierwszy podczas egzaminu zawodowego odpowiadać na pytania dotyczące etyki. Pomocna może im być w tym wydana właśnie książka pt. Etyka...

25.02.2016

Wpływy podatkowe rosną wolniej niż przychody firm

Mimo rozwoju gospodarczego największe firmy niezbyt chętnie dokładają się do budżetu. Ogółem przez trzy lata największe polskie firmy miały 35,1 mld zł zysku netto, a podatku zapłaciły od tego 17,1...

25.02.2016

Ochrona konkurencji wciąż wymaga dobrej regulacji

Zmiany ustawodawstwa, jakie miały miejsce w tym czasie, mają istotne znaczenie z punktu widzenia celów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - twierdzi prof. Marian Zdyb. Jak podkreśla, sam...

23.02.2016

Wysłuchanie publiczne chroni strony egzekucji

Instytucja wysłuchania w postępowaniu egzekucyjnym stwarza możliwość bezpośredniego wpływu na przebieg egzekucji, a więc ma znaczenie dla zapewnienia ochrony praw stron i realizacji zasady równości -...

23.02.2016