Nowe przepisy pozwalają na łatwe zablokowanie konta

W świetle najnowszych zmian w prawie każde konto bankowe może być zablokowane na decyzją prokuratora trzy miesiące. Natomiast dochodzenie praw przez właściciela konta może potrwać nawet 5 lat -...

02.04.2017

Ekspert: kary dla urzędów będą niższe niż dla firm

Wysokie milionowe kary za wycieki zbiorów chronionych dotyczyć będą głównie sektora prywatnego, a także kościołów. A kontrole z policją bedą niezapowiedziane. Projekt komisyjny przewiduje, że spamy o...

30.03.2017

Nie można zrzec się statusu uchodźcy

Cudzoziemiec traci prawo do statusu uchodźcy, gdy ustaną warunki przyznania mu ochrony; polskie prawo nie przewiduje możliwości zrzeczenia się statusu uchodźcy - mówi PAP Maria Pamuła z...

29.03.2017

MEN: reforma edukacji przesądzona, strajk nic nie da

Zmiany w polskich szkołach stały się faktem. Przygotowana reforma oświaty jest obecnie wdrażana. Istotne zatem jest skupienie się na podejmowanych w związku z reformą działaniach, aby służyły one...

29.03.2017

Obowiązek korzystania z Prokuratorii zwiększy koszty

Nowe zasady mogą podnieść koszty obsługi prawnej, a tym samym wpłynąć na konkurencyjność spółek Skarbu Państwa czy też przedsiębiorstw państwowych - twierdzi Leszek Korczak, wiceprezes Krajowej Izby...

29.03.2017

Akcyza na energię elektryczną – Polska na tle UE

Stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną w Polsce jest wysoka w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Choć w ubiegłym roku polski ustawodawca wprowadził mechanizmy pozwalające...

29.03.2017

Ustawa powoła w miejsce GIODO nowy organ

Powołanie w miejsce obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych krajowego organu ds. ochrony danych osobowych nowego organu administracji publicznej Prezesa Urzędu Ochrony Danych...

28.03.2017