Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych wpływa na zasiłek chorobowy

Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, tj. nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie absencji chorobowej, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

15.05.2023

Rozwój sztucznej inteligencji nie wpływa na plany pracownicze polskich firm - badanie EY

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

W kwestiach pracowniczych polskie firmy pozostają jeszcze obojętne na wpływ sztucznej inteligencji. Aż 59 proc. nie planuje żadnych zmian w zatrudnieniu na przestrzeni najbliższych dwóch lat, a jedynie 13 proc. pozostaje na etapie analizy – wynika z badania EY Polska. Wzrost znaczenia AI chwilowo nie wpływa też na działania w obszarze modeli operacyjnych, gdzie żadnych zmian nie planuje 43 proc. firm.

15.05.2023

TSUE: Przewoźnik nie uniknie odpowiedzialności za czas pracy kierowców przenosząc ją na osobę trzecią

Prawo pracy Prawo unijne

Prawo Unii sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które zezwalając na przeniesienie odpowiedzialności za przestrzeganie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, z przedsiębiorstwa transportu drogowego na osobę trzecią, stoi na przeszkodzie zakwestionowaniu dobrej reputacji przedsiębiorstwa i nałożeniu na nie sankcji – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

15.05.2023

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego ruszą terminy ważne dla pracodawców i pracowników

Prawo pracy BHP Koronawirus

Powrót fikcji doręczenia pism wysłanych pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych i szkoleń obowiązkowych w zakresie bhp, czy zniesienie ograniczeń wysokości odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy - to tylko niektóre zmiany, które spowoduje odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego.

15.05.2023

Zmienia się struktura obywateli Ukrainy przebywających w Polsce

Rynek Prawo pracy Ukraina

Masowy napływ uchodźców wojennych do Polski, jak i powrót części ukraińskich mężczyzn w celu wsparcia obrony swojego kraju, istotnie wpłynął na statystyczny profil obywateli Ukrainy przebywających nad Wisłą. Jednocześnie niezmiennie wysoki jest wskaźnik związany z aktywizacją zawodową ukraińskich obywateli w Polsce - wynika z IV edycji badania EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW.

12.05.2023

WEI: Pięć małych zmian w prawie, by imigranci w Polsce chętniej pracowali

Rynek Prawo pracy

Zdrowa imigracja to taka, która pracuje i płaci podatki. Istnieje w dalszym ciągu pole do zmian w prawie, by obcokrajowcom łatwiej było w Polsce pracować – uważa Warsaw Enterprise Institute. Według WEI, należy dokonać dokładnego przeglądu polskiej legislacji i wyeliminować przepisy utrudniające imigrantom pracę. Należą do nich m.in. zezwolenie na pobyt przypisane do jednego pracodawcy i test rynku pracy.

12.05.2023

Praca zdalna miała zastąpić telepracę, ale jest luka w prawie

Prawo pracy

Po 7 października mogą pojawić się problemy z telepracownikami, gdy z kodeksu pracy zniknie ta forma wykonywania pracy. Ustawodawca nie przewidział jej przekształcenia z mocy prawa w pracę zdalną. Czy pracownicy po prostu wrócą do pracy w biurze, czy dostaną wypowiedzenia zmieniające – prawnicy są podzieleni. Tak czy siak, pracodawcy muszą już szykować się do zwolnień grupowych i zbierać pieniądze na odprawy.

12.05.2023

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł

Domowe finanse Prawo pracy

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosło 7124,26 zł – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to jego wzrost w stosunku do czwartego kwartału 2022 roku o 390,77 zł i aż o 889,04 zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wynagrodzenie to wynosiło 6733,49 zł.

11.05.2023

Wiśniewski: Zaplanowanie sukcesji wiedzy w firmie to trudne zadanie przy różnicach pokoleniowych

Prawo pracy HR Nowe technologie

Sukcesja wiedzy to proces zapewnienia ciągłości biznesowej w firmie poprzez identyfikowanie i przygotowywanie pracowników do kluczowych stanowisk w organizacji. Sukcesja wiedzy jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i ciągłości działania firmy w przypadku nieoczekiwanych zmian, takich jak odejście kluczowego pracownika, choroba, emerytura czy awaria systemów – pisze Michał Wiśniewski, Solution Manager w eConsulting.

11.05.2023

Pracownik może zostać skierowany na dodatkowe badania

Prawo pracy BHP

Pracodawca musi zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską. Składają się na nią badania wstępne, okresowe i kontrolne, które są przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Ponadto, w określonych przypadkach, zakres profilaktycznej opieki może obejmować przeprowadzenie dodatkowych badań.

11.05.2023

Nie od wszystkich składników pensji trzeba naliczyć wpłaty do PPK

Domowe finanse Prawo pracy

Wpłaty do pracowniczych planów emerytalnych należy naliczać od tych składników pensji uczestnika PPK, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - bez względu na to, za jaki okres przysługują oraz czy w okresie, za który przysługują, dana osoba była już uczestnikiem PPK.

11.05.2023

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej opublikowane

Prawo pracy Prawo unijne

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dostosowuje ono przepisy wykonawcze do nowych, obowiązujących od 26 kwietnia 2023 r., przepisów Kodeksu pracy, i dotyczy korzystania przez pracowników z przysługujących im uprawnień. M.in. przechowywania wniosków pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy czy korzystania ze zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

10.05.2023

Ojcowie i matki popierają nowe przepisy o urlopach

Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Aż 85 proc. badanych popiera dziewięciotygodniowe urlopy rodzicielskie dla ojców, a 2/3 popiera ograniczenie urlopów ojcowskich do 1. roku życia dziecka – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Ponadto 3/4 ankietowanych spodziewa się pozytywnego wpływu regulacji na zaangażowanie ojców, choć 1 na 3 ojców dostrzega niechęć szefów do urlopów rodzicielskich mężczyzn. Co ciekawe, 1/3 ogółu badanych dostrzega występowanie tzw. kary za macierzyństwo.

10.05.2023

Luka w prawie utrudnia dyrektorowi awans na wyższy stopień

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Dyrektor szkoły, który jest nim jedynie przez dwa lata, może mieć problem z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego, bo nie uzyska oceny pracy, wymaganej przy uzyskaniu stopnia. Zmianę zasad oceniania pedagogów wprowadziła od 1 września 2022 r. nowela Karty Nauczyciela. Część ekspertów uważa, że jest to luka w przepisie - resort edukacji jednak problemu nie widzi.

10.05.2023

Salowe i sanitariusze upominają się o godną płacę i normy zatrudnienia

Prawo pracy Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Pracownicy niemedyczni domagają się uregulowania norm zatrudnienia. Uważają, że obecnie istnieje ciche przyzwolenie na omijanie przepisów o pensji minimalnej w ochronie zdrowia. Zarządzający szpitalami zmieniają nazwę stanowiska pracownika z "salowej" na "sprzątaczkę", aby uniknąć podniesienia wynagrodzenia. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia odpowiada, że poprawę sytuacji tej grupy pracowników wymusi ustawa o jakości.

10.05.2023

Brakuje rozporządzeń do zmian w Kodeksie pracy - firmy i pracownicy mają problem

Prawo pracy Prawo unijne

W niedzielę minął miesiąc od wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej, a jutro dwa tygodnie, odkąd obowiązuje nowela Kodeksu pracy, przewidująca nowe uprawnienia rodzicielskie. Tymczasem przepisów wykonawczych do nich, jak nie było, tak nie ma. Pracodawcy mają z tym problemy, a nie wiadomo, kiedy minister rodziny i polityki społecznej wyda nowe rozporządzenia, bo niektóre pomysły krytycznie ocenia nawet minister finansów.

09.05.2023

MRiPS: W kwietniu 2023 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,3 proc.

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia br. wyniosła 5,3 proc. – podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, powołując się na wstępne dane. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w marcu br. W urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca.

08.05.2023

Likwidacja Karty Nauczyciela bez poparcia środowiska

Kadry w oświacie Prawo pracy

Wśród ambitnych planów na trzecią kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości znalazła się likwidacja Karty Nauczyciela. Kartę zastąpić ma "właściwy dla państwa akt legislacyjny, umacniający status zawodowy". Pomysł nie przysporzył ministerstwu edukacji zwolenników wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Zainspirował natomiast związkowców do rozpoczęcia akcji w obronie nauczycielskiej pragmatyki.

08.05.2023

Galimatias z zatrudnianiem cudzoziemców - firmy mają problem

Rynek Prawo pracy BHP

Od kilku tygodni urzędy wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy promują pracę tymczasową, chcąc ukrócić nielegalny outsourcing pracowniczy. W efekcie firmy świadczące outsourcing usług zmuszone zostały do poszukiwania innych ścieżek legalizowania pracy cudzoziemców - m.in. zatrudnienie ich jako pracowników tymczasowych. Z tej drogi niektórzy korzystają w ramach powiązanych podmiotów tworzących grupę kapitałową.

08.05.2023

SN: Zwolnienia grupowe po zmianie warunków wynagradzania

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy uznał za zasadną skargę nadzwyczajną. Pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego z Bielska-Białej pozwali pracodawcę, który wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ramach zwolnień grupowych. Jeśli mimo jednostronnej zmiany warunków wynagradzania nie doszło do przynajmniej pięciu definitywnych zwolnień, to nie może być mowy o zwolnieniu w ramach zwolnień grupowych – zaznaczyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej.

06.05.2023