Wiceminister Frydrych: Sędzia jak każdy obywatel ma prawo do pozwu w sprawie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sędziowskie pozwy dotyczące „zamrożonych” wynagrodzeń stanowią realizację prawa do sądu przysługującego sędziom, tak jak każdemu obywatelowi - mówi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych. Tymczasem w sprawie prokuratorskich wynagrodzeń wydane zostały dwa nakazy zapłaty. Do sądów trafiają też kolejne pozwy - sędziowskie, prokuratorskie, ale też kierowane przez asesorów i referendarzy.

30.01.2023

Prof. Sobczyk: Przepisy o sygnalistach przedłużeniem publicznego systemu ochrony praworządności

Prawo pracy

Celem przepisów o sygnalistach jest przede wszystkim ustanowienie nowych kanałów składania zawiadomień o naruszaniu prawa, czyli dość nietypowa dla naszego prawa pracy konstrukcja, w której zakłady pracy mają zostać powiązane z publicznym systemem ochrony praworządności – pisze prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk. Ma też krytyczne uwagi m.in. do nowych przepisów o badaniu trzeźwości i implementacji dyrektywy work-life balance.

30.01.2023

SN: Nieuporczywe, ale odwetowe potrącenie wynagrodzenia za sfinansowanie studiów

Prawo cywilne Prawo pracy

Zachowanie pracodawcy nie było uporczywe, ponieważ wprawdzie dokonał nieuprawnionego potrącenia wynagrodzenia pracownika dwa razy, ale zwrócił potrącone wynagrodzenia. Było ono związane z rozwiązaniem umowy po wcześniejszym sfinansowaniu studiów powodowi. Z drugiej strony nie można nie zauważyć, że potrącenia stanowiły reakcję za złamanie postanowień umowy, czyli odwet.

30.01.2023

Minister nie widzi możliwości uregulowania minimalnego czasu wypoczynku samozatrudnionych

Prawo cywilne Prawo pracy

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku. To jest naruszenie istoty konstytucyjnego prawa do wypoczynku - uważa RPO. Według MRiPS, możliwość uregulowania prawa do odpoczynku dobowego osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w przepisach Kodeksu pracy lub w rozporządzeniu wydanym na jego podstawie pozostaje wątpliwa.

29.01.2023

To już 5 lat od wejścia przepisów RODO

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy RODO

Obchodzony 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Aktem tym jest Konwencja 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

28.01.2023

Praca w niedziele i święta dopuszczalna, ale z ograniczeniami

Prawo pracy

Ograniczenie pracy w handlu w niedziele i święta – z wieloma zresztą wyjątkami, które w tym zakazie tworzą w praktyce znaczne wyłomy – jest powszechnie znane. Jest to także znacznie ograniczone u innych pracodawców. W te dni – a dokładniej w przedziałach czasowych, w których praca kwalifikowana jest jako praca w niedziele i święto – dopuszczalne jest wykonywanie jedynie prac wymienionych w katalogu zawartym w Kodeksie pracy.

28.01.2023

Monitoring w firmie dopuszczalny, ale RODO ogranicza stosowanie

Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO

Kodeks pracy przewiduje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół w postaci monitoringu. Jednak przepisy RODO nie na wszystko pozwalają.

28.01.2023

Urlop na żądanie tylko na cały dzień pracy

Prawo pracy

Gdy firma zatrudnia pracowników w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, to jak rozliczyć urlop na żądanie dla pracownika w systemie równoważnym? Czy ma on prawo do domagania się we wskazanym terminie 32 godzin wolnego? Czy może wnioskować na 8 godzin urlopu (jeden dzień) w dniu, w którym ma zaplanowane 12 godzin pracy? Więcej piszemy w Legal Alert.

27.01.2023

Sejm rozpoczął prace nad propracowniczymi i prorodzicielskimi zmianami w Kodeksie pracy

Prawo pracy Prawo unijne

W czwartek, 26 stycznia odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, która wdroży dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Nowe przepisy przewidują m.in. urlop rodzicielski do 9 tygodni dla każdego z rodziców i urlop opiekuńczy – 5 dni w roku kalendarzowym.

26.01.2023

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

26.01.2023

Praca zdalna okazjonalna – sporna interpretacja przepisu o liczbie dni w roku

Prawo pracy Prawo unijne

Ile dni w roku kalendarzowym będą mogły przepracować zdalnie, w ramach pracy okazjonalnej, osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy? Prawnicy są podzieleni: jedni uważają, że liczba dni ma być proporcjonalna do wymiaru czasu pracy, inni – że będą to 24 dni, jak mówi ustawa, bez względu na wymiar czasu pracy. I za tym podejściem opowiada się resort pracy.

26.01.2023

Ukraińscy górnicy będą mogli pełnić funkcje kierownicze w polskich kopalniach

Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina Węgiel

Obywatele Ukrainy, którzy nabyli w tym kraju kwalifikacje zawodowe do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania tych kwalifikacji w Polsce - przewiduje podpisana przez prezydenta ustawa o pomocy dla uchodźców. Przepis dotyczy tych Ukraińców, którzy w Polsce przebywają legalnie.

25.01.2023

Profilaktyka chorób zawodowych szczególnie ważna w profesjach deficytowych

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Aż 27 profesji znalazło się na liście deficytowych w najnowszym Barometrze Zawodów – prognozach rynkowych na 2023 rok. Jak poważnym wyzwaniem jest dbanie o zdrowie pracowników, pokazują dane ZUS (5 mln L4 w III kwartale 2022 r.) i rosnący współczynnik zapadalności na choroby zawodowe – skok z 11,5 na 15,9 przypadków na 100 tys. pracujących.

25.01.2023

Instytut Finansów: Polska z jednym z najniższych poziomów bezrobocia w UE. Szczególna sytuacja kobiet

Rynek Prawo pracy

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska to kraj o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia na kontynencie. Na szczególną uwagę zasługuje proporcja bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn – twierdzi Instytut Finansów, powołując się na zebrane dane. W sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia kobiet w Polsce była wyższa od stopy bezrobocia mężczyzn o zaledwie 0,6 pkt proc., podczas gdy w innych krajach UE dysproporcje były większe.

25.01.2023

Nowa umowa na pracę zdalną uwięzi pracownika w domu

Prawo pracy

Osoby, które przy zawieraniu umowy o pracę uzgodniły z pracodawcą, że będą wykonywały pracę zdalnie, nie będą już mogły pracować w biurze. Takiej możliwości przepisy nie przewidują. Prawnicy mówią wprost o dyskryminacji i nierównym traktowaniu pracowników. Ich zdaniem, przepis, który stanowi ukłon rządu w stronę pracodawców, powinien trafić do Trybunału Konstytucyjnego.

25.01.2023

Prezydent podpisał nowelizację zwiększającą dotację dla PFRON

Prawo pracy

W poniedziałek, 23 stycznia, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – poinformowała we wtorek, 24 stycznia Kancelaria Prezydenta RP. Nowela przewiduje zwiększenie wysokości kwot miesięcznego dofinansowania, jakie przysługuje pracodawcom do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

24.01.2023

Nawet gdy to pracownik ma interes w tym, by pracować zdalnie, i tak zapłaci firma

Prawo pracy

Niezależnie od tego, czy kodeksowa praca zdalna będzie wykonywana na polecenie pracodawcy, czy na wniosek pracownika, na pracodawcy ciążą takie same obowiązki - np. zapewnienia mu w domu sprzętu. Zdaniem prawników, ustawodawca powinien zróżnicować je w zależności od tego, kto jest zainteresowany takim trybem. Będzie też pytanie, czy przy poleceniu pracy zdalnej firmy mają obowiązek opracowania oceny ryzyka i zebrania oświadczeń od pracowników.

24.01.2023

MEiN: Płace nauczycieli o 7,8 proc. w górę. ZNP protestuje

Prawo pracy Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Ministerstwo Edukacji Nauki proponuje w tym roku podwyżkę w wysokości 7,8 proc. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, trafił w poniedziałek do opiniowania. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że to nie zrekompensuje inflacji, a najniższa płaca nauczyciela będzie poniżej minimalnej.

23.01.2023

Polacy szli na L4, by oglądać Mundial w Katarze - zaskakujące dane z kontroli

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W trakcie rozgrywania piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze odsetek pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich zwiększył się w niektórych zakładach pracy nawet o 12 proc. – wynika z danych Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych. Kontrolerzy szczególne wzrosty odnotowali wśród pracowników dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, w których mężczyźni stanowią około 68 proc. załogi.

23.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski