Dalsze wnioskowanie o pracę zdalną okazjonalną po wyczerpaniu limitu dni

Prawo pracy

Wnioski pracowników o pracę zdalną po wyczerpaniu rocznego limitu 24 dni pracy okazjonalnej będą mogły być realizowane, ale już w oparciu o regulacje dotyczące pracy zdalnej naprzemiennej. Wtedy pracownik będzie objęty wewnętrznymi regułami dotyczącymi pracy zdalnej, a przy ich braku dokonane musiałyby być uzgodnienia dotyczące m.in. rozliczania kosztów tej pracy.

15.03.2023

Zwolnienia lekarskie w małych firmach utrudniają ich działalność

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Rok 2022 należał do rekordowych pod względem liczby pobieranych L4 w Polsce. Problem dotyczy nie tylko dużych zakładów produkcyjnych, ale także małych firm zatrudniających do 20 pracowników. Każde zwolnienie potrafi mieć bowiem katastrofalny wpływ na ich funkcjonowanie. Tymczasem w przypadku podejrzenia wykorzystywania przez pracowników L4 w sposób niewłaściwy, nie mogą zlecić nawet kontroli.

13.03.2023

NSA: Trybunał wskazał, jak liczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Policja Prawo pracy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta przyznawany jest przez wypłatę. A także w decyzji o odmowie przyznania albo w postanowieniu - orzekł NSA i dodał, że Trybunał Konstytucyjny wskazał jak liczyć to świadczenie. Tymczasem na zgłoszony przez skarżącego wniosek, Komendant Główny Policji zwykłym pismem poinformował, iż na obecnym etapie brak jest normy prawnej umożliwiającej rozpoznanie jego żądania.

13.03.2023

Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy

Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanąć może zbyt wąski stopień pokrewieństwa, co zdaniem prawników należałoby zmienić, w drugim – wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej i forma, według której jest opodatkowania.

11.03.2023

Służąc w wojsku samorządowiec nie straci uprawnień pracowniczych

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Pracownikom samorządowym ustawowo zagwarantowano nagrody i dodatki specjalne, w tym dodatek za wieloletnią pracę, do której dolicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, w tym okres służby wojskowej. Każdy pracownik musi pamiętać, że na powrót do pracy ma tylko 30 dni. Przepisy różnicą jego sytuację w zależności od tego, czy wraca do poprzedniego pracodawcy czy podejmuje pracę u innego.

11.03.2023

Matka Polka pracująca i jej wyzwania - opinie rodziców. Badanie

Prawo pracy Prawo unijne

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców to zmiana, która w założeniu ma wesprzeć rodziców w Polsce w równym podziale obowiązków wychowawczych oraz pomóc matkom w powrotach na rynek pracy. Ponad połowa respondentów badania Pracuj.pl zgadza się z opinią, że budowanie kariery jest trudniejsze dla matek niż dla ojców, a 1/3 dostrzega zjawisko „kary za macierzyństwo”.

10.03.2023

Przepis o dwóch dniach wolnego po oddaniu krwi wraca w nowym projekcie ustawy

Prawo pracy Opieka zdrowotna

Prawo do dwóch dni wolnego dla honorowego dawcy krwi: w dniu donacji i dzień później wpisano do rządowego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Doprecyzowano w nim także przepisy dotyczące prawa do dnia wolnego w przypadku osób pracujących w trybie zmianowym. Projekt w poniedziałek skierowano do konsultacji społecznych.

09.03.2023

Rzecznik TSUE: Przepisy o wychowankach piłkarskich klubów nie mogą dyskryminować

Prawo pracy Prawo unijne

Systemy, w których wychowankowie to nie tylko gracze wyszkoleni przez dany klub, ale także ci, którzy zostali wyszkoleni przez inne kluby z tej samej ligi krajowej, są niezgodne ze swobodą przepływu pracowników - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar. I dodał, że ustalone przez UEFA zasady dotyczące wychowanków klubów piłkarskich są częściowo niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

09.03.2023

SN: Należy się wynagrodzenie za dojazd i nadgodziny na budowie w Szwajcarii

Prawo pracy

Do potrącenia wierzytelności przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika nie można stosować regulacji z kodeksu cywilnego. Dopuszczalne są tylko te przypadki, które wymienia kodeks pracy. Pracownik budowlany zatrudniony w Szwajcarii, któremu nie chciano wypłacić zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania za granicą, wygrał sprawę ze spółką, oraz ekwiwalent za urlop.

09.03.2023

Jeden członek - wiele uprawnień związku zawodowego

Prawo pracy

Związki zawodowe mogą szybko poszerzyć swoją obecność w prywatnych firmach. Czasem wystarczy zmiana związkowego statutu i przekonanie do wstąpienia w swoje szeregi zaledwie jednego pracownika u konkretnego przedsiębiorcy. Sprzyja temu orzecznictwo sądowe, które ułatwia rozwój tzw. międzyzakładowych organizacji związkowych i nabywanie przez nie takich samych uprawnień, jakie mają organizacje zakładowe.

09.03.2023

Senat proponuje rozliczanie pracownikom kosztów aut elektrycznych

Prawo pracy Transport

Wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów o napędzie alternatywnym (elektrycznym, wodorowym), do celów służbowych związanych z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy - to cel projektu ustawy, który w środę jako własną inicjatywę ustawodawczą, przyjął Senat. Podobne rozwiązanie zapowiada też rząd.

08.03.2023

Parytet płci jest wciąż odległy o dekady - badanie

Rynek Prawo pracy Spółki

Wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych nadal nie jest priorytetem biznesowym dla większości organizacji - wynika z nowego, globalnego badania Women in Leadership. Według respondentów, przy obecnym tempie zmian od parytetu płci wciąż dzielą nas dekady. Badanie potwierdza też istnienie barier strukturalnych oraz nieświadomych uprzedzeń utrudniających awans kobiet.

08.03.2023

Praca zdalna naprzemienna - problemem zakres „naprzemienności”

Prawo pracy

Praca zdalna może być wykonywana naprzemiennie z pracą w zakładzie pracy. Wykonywana jest według wszystkich reguł dotyczących pracy zdalnej, z zachowaniem nałożonych na pracodawcę obciążeń, m.in. obowiązku rozliczania kosztów prądu i używania własnych narzędzi pracownika. Istotne są ustalenia dotyczące proporcji między pracą zdalną a pracą w stałym miejscu. W żaden sposób nie są one narzucone czy ograniczone przez ustawodawcę.

08.03.2023

SN: Pozwany pracodawca-Niemiec ma przeprosić, bo wyrażał pogardę wobec Polki-pracownika

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

To nie był zwykły spór pracodawca-pracownik – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i uchylił wyrok, stwierdzając, że doszło do podwójnej wiktymizacji ofiary narażonej na obraźliwe wypowiedzi nacjonalistyczne i rasistowskie. Teraz sąd drugiej instancji musi ustalić jeszcze raz okoliczności zdarzenia i ustalić treść przeprosin oraz miejsce ich publikacji.

08.03.2023

Szklany sufit ma się dobrze i na uczelniach, i w zawodach prawniczych

Prawnicy Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Kobiety nieznacznie przeważają nad mężczyznami, jeżeli chodzi o liczbę osób z tytułem magistra. Na kolejnych poziomach awansu ta relacja zmienia się diametralnie – pań profesor jest tylko niespełna 30 proc. Choć w naukach społecznych i humanistycznych jest lepiej niż w technicznych, na istnienie wielu barier wskazują prawniczki - te pracujące na uczelniach i te, które wykonują któryś z zawodów prawniczych.

08.03.2023

Maląg: Wprowadzamy szereg rozwiązań wspierających kobiety

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wprowadzamy szereg rozwiązań wspierających kobiety, poprawiających ich sytuację, ułatwiających łączenie życia zawodowego i rodzinnego – wskazała we wtorek, w przededniu Dnia Kobiet, Marlena Maląg, szefowa MRiPS. Ich wprowadzenie wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Termin ich implementacji upłynął na początku sierpnia 2022 roku.

07.03.2023

Przepracowane i pragnące zmian - Polki na rynku pracy. Badanie

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

Aż 71,13 proc. kobiet zmieniłoby pracę, gdyby dowiedziały się o niesprawiedliwej luce płacowej w ich firmie – wynika z najnowszego raportu ADP. W Polsce od ponad 100 lat obowiązują prawa kobiet, jednak wciąż wiele aspektów na rynku pracy wymaga poprawy. W corocznym rankingu Gender Equality Index 2022 nasz kraj zajmuje dopiero 21. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej.

07.03.2023

Badanie: Równość płci na rynku pracy - Polki skłonne negocjować pensję

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

Polska pod względem szans kobiet i mężczyzn na współczesnym rynku pracy znajduje się wciąż poniżej średniej unijnej. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 68 proc. pań uważa, że kobiety w Polsce ogólnie są dziś w lepszej sytuacji zawodowej, niż 10 lat temu. Aż 62 proc. deklaruje, że w ich firmach przedstawiciele obu płci mają równe szanse na awanse i podwyżki.

07.03.2023

Bezpośredni nadzór nie oznacza permanentnego stania nad pracownikiem

Prawo pracy BHP

Prace szczególnie niebezpieczne wymagają od pracodawcy wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. W szczególności musi on zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami. Wyznaczona w tym celu osoba, nie musi jednak permanentnie stać nad pracownikiem i obserwować, w jaki sposób wykonuje on zlecone zadania. Należy podkreślić, że niewykonywanie wynikających z przepisów obowiązków w zakresie nadzoru może się wiązać z prawnymi konsekwencjami.

07.03.2023