Pracodawco, z przygotowaniem regulaminu pracy zdalnej śpiesz się powoli

Prawo pracy

Pracodawcy nie mają obowiązku ogłaszania regulaminu pracy zdalnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie muszą się też obawiać, że termin 30 dni na uzgodnienie zasad dotyczących pracy zdalnej ze związkami zawodowymi już biegnie. Bo bieg terminu rozpocznie się dopiero od przedstawienia przez pracodawcę związkom zawodowym propozycji porozumienia po 7 kwietnia br. - uważają prawnicy. Ich stanowisko potwierdza GIP w odpowiedzi na pytania Prawo.pl.

30.03.2023

Payroll Proficiency Index: W zarządzaniu płacami polskie firmy najlepsze w Europie

Rynek Prawo pracy

Polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania płacami w Europie i zajmują pierwsze miejsce w Payroll Proficiency Index, przygotowanym przez firmę kadrowo-płacową SD Worx. Rodzime przedsiębiorstwa uzyskały aż 71,7 proc. w biegłości w zarządzaniu listami płac, wyprzedając tym samym firmy z Norwegii (71,2 proc.), Hiszpanii (70,5 proc.) i Irlandii (68,15 proc.).

29.03.2023

Możliwy podział umowy o pracę przy podziale przedsiębiorstwa

Prawo pracy Spółki

Sprzedaż części przedsiębiorstwa i w konsekwencji przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę, pociąga za sobą szereg problemów nie tylko praktycznych, ale i prawnych. Dotyczy to zwłaszcza pracowników przypisanych do kilku jednostek organizacyjnych pracodawcy, w tym m.in. do transferowanej części przedsiębiorstwa - pisze radca prawny Agnieszka Nowak-Błaszczak.

29.03.2023

Nowela Kodeksu pracy to gwóźdź do trumny umów na czas określony

Prawo pracy Prawo unijne

Pracodawcy będą musieli na piśmie zawiadomić zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony, podając przyczynę tej decyzji. To oznacza praktyczne zrównanie tej formy zatrudnienia z umowami na czas nieokreślony. A skutkiem może być odchodzenie przez firmy od umów terminowych, na rzecz cywilnoprawnych i B2B.

29.03.2023

Będą nowe wnioski dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Prawo pracy Prawo unijne

MRiPS chce przenieść do nowego rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem część obecnych przepisów. To trzeci projekt rozporządzenia opublikowany we wtorek na stronie RCL, którego wydanie ma związek z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r., która czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. On również, tak jak pozostałe, ma wejść w życie po upływie 7 dni od publikacji.

28.03.2023

Korzystanie przez pracowników z nowych uprawnień pracodawca przechowa w aktach osobowych

Prawo pracy Prawo unijne

W części B akt osobowych pracodawcy będą musieli umieszczać dokumentację związaną z korzystaniem przez pracownika z nowych uprawnień, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, takich jak np. wniosków o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

28.03.2023

Dni pracy zdalnej okazjonalnej trafią na świadectwo pracy. Ale nie tylko one

Prawo pracy Prawo unijne

Pracodawca będzie musiał w świadectwie pracy zamieszczać informacje nie tylko dotyczące liczby dni pracy okazjonalnej wykorzystanej przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Będzie też podawał informacje o wykorzystaniu przez pracownika zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

28.03.2023

Wspierać działania dla lepszej ochrony osób starszych w prawie międzynarodowym - RPO pisze do rządu

Pomoc społeczna Prawo pracy

Zbliża się 13. sesja Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się (OEWGA). W jej trakcie zapadną decyzje, które mogą zintensyfikować debatę na temat szerszego zapewnienia praw osób starszych w prawie międzynarodowym. RPO popiera te działania, bo uważa, że jedynie nowa konwencja byłaby właściwym i skutecznym instrumentem pozwalającym na pełną ochronę osób starszych.

28.03.2023

Zmiana w trakcie roku, ale liczba dni pracy zdalnej okazjonalnej jak za pełny rok

Prawo pracy

Zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy zaczną obowiązywać w kwietniu, ale w 2023 r. do wykorzystania będą pełne 24 dni wprowadzonej nią pracy zdalnej okazjonalnej, bo ani z przepisów Kodeksu pracy, ani z przepisów ustawy nowelizującej nie wynika, że uprawnienie do wnioskowania o taką pracę rozliczone ma być proporcjonalnie do okresu obowiązywania tych regulacji.

28.03.2023

Praca zdalna w kodeksie, ale raczej nie dla nauczyciela - nawet z grupy uprzywilejowanej

Kadry w oświacie Prawo pracy

Przepisy dotyczące pracy zdalnej obejmą również pracowników szkoły - w tym nauczycieli, choć ze względu na specyfikę pracy, nie skorzystają z nowych rozwiązań w takim samym zakresie, jak przedstawiciele innych zawodów. Trudno bowiem w praktyce wyobrazić sobie, jak nauczyciel z domu zapewni bezpieczeństwo uczniom znajdującym się w szkole.

28.03.2023

Prof. Męcina: Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą generowały większą liczbę konfliktów i nie ułatwią rozstrzygania sporów - alarmuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz z Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczony mediator w sporach zbiorowych.

27.03.2023

Pracownik przyłapany na niewłaściwym wykorzystywaniu L4 może być ukarany

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pojedyncze kontrole zwolnień lekarskich zyskują na popularności. Wpływa na to rekordowa liczba wystawionych w 2022 roku L4 czy łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do zwolnień za pośrednictwem teleporad. Nie bez znaczenia pozostaje też inflacja oraz kryzys energetyczny, który skłania przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności i kontrolowania pracowników na L4, co do których zachodzi podejrzenie nadużyć.

27.03.2023

ZUS: Przerwa w urlopie macierzyńskim jest możliwa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Urlop macierzyński można przerwać. Mama dziecka, która jest na macierzyńskim, może to zrobić, jeśli dziecko lub ona sama wymaga opieki szpitalnej. Wtedy ojciec dziecka ma prawo do przejęcia pozostałej części tego urlopu, pod warunkiem że sama mama wykorzystała już 8 tygodni z przysługujących jej 14. Z pozostałej część tego urlopu mama może także skorzystać później, już po wyjściu przez siebie lub dziecko ze szpitala.

27.03.2023

Egzekucja nie tylko z wynagrodzenia pracownika będzie dużo prostsza - ustawa opublikowana

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownicy nie uciekną już tak łatwo przed egzekucją administracyjną. ZUS będzie bowiem mógł ściągać zobowiązania nie tylko z ich wynagrodzenia, ale i z okresowych świadczeń pieniężnych, w tym świadczenia pieniężnego przysługującego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacanych im przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także przez rok od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

27.03.2023

Wkrótce rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

Prawo pracy

Nadrzędnym celem wprowadzenia rozwiązań dotyczących urlopów rodzicielskich dla ojców jest przede wszystkim budowanie równości na rynku pracy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Nie ma jednak pewności, że będą one wdrażane w przedsiębiorstwach chętnie i sprawnie i dopiero czas pokaże, czy uda się osiągnąć zamierzony cel przez prawodawcę unijnego, a potem krajowego.

27.03.2023

MEiN chce odbiurokratyzować szkołę, ale z kryteriów oceniania nie zrezygnuje

Kadry w oświacie Prawo pracy

Resort edukacji po raz kolejny zapowiada ograniczenie biurokracji w szkołach, płonne są jednak raczej nadzieje, że jednym z elementów tego planu będzie uproszczenie procedury oceniania nauczycieli. Związkowcy chcą, by resort wycofał się z konieczności określania wartości punktowych dla każdego kryterium. MEiN wyklucza taką zmianę, choć chce pójść na pewne ustępstwa.

27.03.2023

Rodzic 4-latka nie pojedzie w delegację, ale w supermarkecie będzie pracował po 12 godzin

Prawo pracy Prawo unijne

Rodzice dzieci powyżej 4. roku życia będą mogli nadal, bez swojej zgody, być zatrudniani w rozkładach czasu pracy powyżej 8 godzin na dobę w systemach równoważnych, w systemie skróconego tygodnia pracy oraz w systemie pracy weekendowej pracować po 12 czy 16 godzin, ale będą mogli zdecydować, czy chcą pracować w nadgodzinach, porze nocnej i delegacjach, dopóki dziecko nie skończy 8 roku życia.

27.03.2023

RPO: Trzeba chronić dostęp obywateli do ich dokumentacji osobowo-płacowej

Emerytury i renty Prawo pracy

Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości – alarmuje RPO. Ograniczone kompetencje nadzorcze sprawiają, że organy mają trudności w odzyskiwaniu niewłaściwie przechowywanych dokumentów, a jak już je odzyskają, obywatel musi czekać na ich konserwację.

25.03.2023

Praca zdalna to nie czas na opiekę nad dzieckiem

Prawo pracy

Rodzice dzieci do lat 4 zaczęli aktywnie szukać w mediach społecznościowych informacji o przysługującej im – jako grupie uprzywilejowanej - pracy zdalnej, której, jak sądzą, pracodawca nie będzie mógł im odmówić. Snują już nawet plany rezygnacji ze żłobka czy przedszkola, by zająć się dzieckiem w domu. Prawnicy jednak ostrzegają: pracodawca może nie zgodzić się na pracę zdalną.

25.03.2023

Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

Prawo pracy

Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?

23.03.2023