SN: Prokurator nie zniesławiła swojej szefowej, bo miała prawo do skargi

Prawnicy Prawo pracy

Prokurator ma prawo, jak każdy pracownik, do godnych warunków wykonywania zawodu, aby nie czuł się przez swoich szefów mobbingowany – orzekł Sąd Najwyższy. Pracownik, także prokurator, ma prawo zwrócić uwagę na nieprawidłowości zachodzące w jego jednostce, nie jest przecież niewolnikiem.

21.06.2023

Uczestnik PPK nie musi oszczędzać w funduszu zdefiniowanej daty, do którego został „zapisany”

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

W pracowniczych planach kapitałowych obowiązuje tzw. autozapis. Osoby zatrudnione domyślnie stają się uczestnikami PPK, chyba że złożą deklarację o rezygnacji. Domyślny jest także fundusz zdefiniowanej daty, w którym uczestnik PPK oszczędza. Zmiana funduszu przez uczestnika PPK wymaga podjęcia przez niego określonego działania.

20.06.2023

Telepraca pracowników w wieku przedemerytalnym z luką w prawie

Prawo pracy

Pracodawcy mogą mieć problem z pracownikami w wieku przedemerytalnym, którzy po 7 października, gdy w Kodeksie pracy przestanie istnieć telepraca, nie zgodzą się przejść na pracę zdalną. Zdaniem prawników to luka w prawie, którą ustawodawca może jeszcze naprawić. Zwłaszcza że w przepisach uregulował kwestię tak marginalną, jak sytuacja bezrobotnych, których do firm wysłały urzędy pracy, a którzy również nie będą chcieli przejść z telepracy na pracę zdalną.

19.06.2023

Można regulować parkowanie pod firmą, ale kary kontrowersyjne

Prawo pracy BHP

Czy firma może w regulaminie nakazać sposób parkowania na firmowym parkingu i karać tych, którzy tego nie przestrzegają? Zdaniem prawników, pracodawca ma do tego prawo, dyskusyjne jest jednak wyciąganie konsekwencji. Tu opinie są podzielone. Jedni twierdzą, że może określić zakres kar porządkowych, ale nie może dokonywać potrąceń z pensji pracownika, inni – że nie powinien wyciągać konsekwencji prawno-pracowniczych.

17.06.2023

Od lipca nowe stawki w tabeli wynagrodzeń pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Od 1 lipca br. minimalny poziom wynagrodzenia dla pracowników urzędów samorządowych i jednostek podległych wynosić będzie od 3300 zł (dla kategorii I) do nawet 5200 zł (kategoria XX). W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

16.06.2023

Raport: Praca zdalna zmienia rynek pracy

Prawo pracy

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój pracy zdalnej. W naszym kraju odsetek osób pracujących zazwyczaj z domu wzrósł prawie dwukrotnie. Wiele firm utrzymało taką formę organizacji pracy także po pandemii – wynika z raportu „Przechodzenie firm na pracę zdalną – oraz jej skutki dla pracodawców i pracowników”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

14.06.2023

Prof. Męcina: Niepokojąco wysoki wzrost płacy minimalnej

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Tak wysoka podwyżka płacy minimalnej do 4300 zł w przyszłym roku może zagrozić gospodarce i przyczynić się do wielu negatywnych zjawisk na rynku pracy. Konfederacja Lewiatan apeluje o pilną debatę nad zmianą mechanizmu jej ustalania - stwierdza w komentarzu do decyzji rządu prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.  

14.06.2023

Rząd zapowiada podniesienie w 2024 r. płacy minimalnej do 4300 zł

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia budżetowe na przyszły rok - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Według przyjętej propozycji, od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosić ma 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. Stawka godzinowa ma najpierw wynosić 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

13.06.2023

Płaca minimalna szybko rośnie i zaburza proporcje na rynku pracy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

W 2024 roku płaca minimalna ma wzrosnąć do prawie 4,5 tys. złotych. Gdy inne płace rosną wolniej, osoby bez doświadczenia, podejmujące „pierwszą” pracę oraz te o niskich kwalifikacjach, mogą zarabiać tyle, co pracownicy z wykształceniem i stażem pracy. Reforma minimalnej płacy oraz przemyślany mechanizm jej waloryzacji to konieczność. W przeciwnym razie coraz więcej Polaków będzie pracowało za pensję minimalną.

13.06.2023

Sąd: Okres trwania zatrudnienia nie świadczy o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik stał się niezdolny do pracy po dziesięciu dniach jej świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, więc pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Sprawa trafiła do sądu, który nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że przepisy prawa nie uzależniają skuteczności nawiązania stosunku pracy od okresu trwania umowy lub stanu zdrowia pracownika.

12.06.2023

Umowy cywilnoprawne nie są nadużywane na polskim rynku pracy

Prawo cywilne Rynek Prawo pracy Rynek pracy

Dane ZUS nie potwierdzają, by umowy cywilnoprawne zastępowały umowy o pracę – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na dowód podaje, że obecnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszono niespełna 1,3 mln osób wykonujących umowy cywilnoprawne, natomiast jako zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgłoszono blisko 12 mln osób.

10.06.2023

Pracodawcy i związki przygotowują zmiany w ochronie przedemerytalnej

Prawo pracy

Zastąpienie funkcjonującej dziś 4-letniej ochrony przedemerytalnej, ochroną uzależnioną od stażu pracy u danego pracodawcy, to jedna z propozycji działań wspierających zatrudnienie osób starszych. Ma być rozważana w ramach porozumienia, jakie pracodawcy i związki zawodowe Rady Dialogu Społecznego zawarły w sprawie aktywnego starzenia się. Takie rozwiązanie zaproponowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

09.06.2023

Senacka komisja rekomenduje przyjęcie ustawy o świadczeniu wspierającym z poprawkami

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Wciąż nie wiadomo, w jakiej skali oceniany będzie poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością, od którego uzależniona będzie wysokość nowego świadczenia wspierającego. Rząd zapowiada zmianę skali BVD obecnie opisaną w rozporządzeniu do ustawy o świadczeniu wspierającym. Środowisko organizacji pozarządowych w środę na posiedzeniu senackiej komisji podtrzymało swoje stanowisko, że jest to niekonstytucyjna praktyka i domaga się opisu skali w samej ustawie.

07.06.2023

Solidarność podpisała porozumienie z rządem – zyskać mają pracownicy i związkowcy

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse PIT Prawo pracy

Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych, około 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, wyłączenie od 1 stycznia 2024 r. dodatków z płacy minimalnej oraz zwiększenie z 500 zł do kwoty 840 zł kwoty ulgi w PIT umożliwiającej związkowcom odliczanie płaconych składek.

07.06.2023

Sąd: Covid uniemożliwił podjęcie pracy, ale umowa nie była pozorna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracownica nie mogła rozpocząć pracy, ponieważ rząd wprowadził zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w galeriach handlowych. W tym samym czasie stała się ona też niezdolna do pracy, ponieważ zamknięto szkoły i musiała zająć się małoletnim synem. ZUS zarzucił, że umowa została zawarta dla pozoru, ponieważ nie było dowodów na świadczenie pracy. Sąd nie podzielił tej oceny.

07.06.2023

Odpowiedzialność karna lekarza - taka sama na etacie i na kontrakcie

Prawo pracy Zawody medyczne

Kontrakt lekarski zapewnia większą elastyczność zasad współpracy między lekarzem a placówką, ale ocena, czy jest on bardziej korzystny dla medyka niż umowa o pracę, jest wyłącznie subiektywna. Zależy to przede wszystkim od oczekiwań samego lekarza. Na kontrakcie nie ma uprawnień pracowniczych, a ponosi większą odpowiedzialność prawną. Forma zatrudnienia nie ma znaczenia przy ustalaniu przesłanek odpowiedzialności karnej.

07.06.2023

W środę NSZZ „Solidarność” podpisze porozumienie z rządem

Emerytury i renty Prawo pracy

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisze w środę 7 czerwca br. w Hucie Stalowa Wola porozumienie z rządem m.in. w sprawie podwyżek dla sfery budżetowej, wycofania się z wygaszania emerytur pomostowych oraz ochrony przez zwolnieniem osób pod szczególną ochroną, czyli liderów związkowych – poinformował we wtorek Marek Lewandowski, rzecznik prasowy „S”.

06.06.2023

Polscy pracownicy wolą digitalizację - badanie

Rynek Prawo pracy

Digitalizacja jest priorytetem w wielu europejskich firmach, a aż dwie trzecie polskich przedsiębiorstw (68 proc.) uznaje ją za jeden ze swoich głównych celów. 6 na 10 (58 proc.) pracowników w Polsce - przy średniej na poziomie 44 proc. w krajach europejskich - deklaruje, że przy wyborze nowego miejsca najpewniej zdecyduje się na firmę, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – wynika z nowego badania SD Worx.

05.06.2023

Organizacja pracy zdalnej w firmach pod lupą inspekcji pracy

Prawo pracy

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w firmach kontrole pracy zdalnej. Inspektorzy w całym kraju sprawdzają, na jakiej podstawie została wdrożona, jakie jej rodzaje funkcjonują w przedsiębiorstwach oraz ile osób z grup szczególnie uprawnionych korzysta z tej formy wykonywania pracy. Pod lupę trafiają karty oceny ryzyka, zasady BHP i potwierdzenie przekazania ryczałtu. Nie będzie natomiast wizyt w domach pracowników.

05.06.2023

Sąd: Bibliotekarka zasadnie ukarana za podniesienie głosu na dziecko

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Bibliotekarka podniosła głos i kazała dziewczynce oddać jej prywatny strój księżniczki, ponieważ uznała, że dziecko miało problem z przeczytaniem swojej roli w spektaklu. Pracodawca uznał, że sposób zachowania pracownicy był nieodpowiedni, więc ukarał ją karą porządkową. Sąd przyznał mu rację i podkreślił, że postępowanie bibliotekarki było niewłaściwe i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

03.06.2023