Wynagrodzenie minimalne obejmuje też dodatki, premie i nagrody

Domowe finanse Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje też inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in. dodatek funkcyjny, premie, nagrody oraz dodatki do wynagrodzenia z wyjątkami określonymi w ustawie.

31.12.2021

Początek roku pełen zmian – nie tylko w podatkach

Samorząd terytorialny Ordynacja PIT Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Finanse

Rewolucja w rozliczaniu składki zdrowotnej i podatków dochodowych w ramach Polskiego Ładu to główne zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2022 roku. Prawo podatkowe rzadko kiedy zmieniało się w ciągu jednej nocy aż tak gwałtownie. To jednak nie wszystko. Nowy Rok przynosi zmiany m.in. także w prawie pracy, dodatku osłonowym, obrocie instrumentami finansowymi, sprawozdaniach finansowych i prowadzeniu handlu w niedziele.

31.12.2021

MRiPS: Stabilny rok 2021 na rynku pracy

Rynek Prawo pracy

Rok 2021 w światowej gospodarce był czasem łagodzenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Po niemal dwóch latach od jej wybuchu widać, że nasza gospodarka i rynek pracy wykazały się większą odpornością niż wiele innych krajów Unii Europejskiej. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna – twierdzi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

30.12.2021

1 stycznia – obowiązkowa weryfikacja stanu partycypacji w PPE

Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Pracodawcy co pół roku – 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku – mają obowiązek sprawdzania, czy partycypacja osób zatrudnionych w pracowniczych programach emerytalnych na ten dzień nadal wynosi co najmniej 25 proc. Jeśli okaże się, że nie, to ich zwolnienie z obowiązku utworzenia pracowniczych planów kapitałowych przestaje obowiązywać.

30.12.2021

Północna Izba Gospodarcza apeluje o pilne przyjęcie ustawy o weryfikacji szczepień przez pracodawców

Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje o pilne przyspieszenie prac nad ustawą o kontroli szczepień przez pracodawców. Twierdzi, że kolejny lockdown zdziesiątkuje przedsiębiorstwa. Zdaniem przedsiębiorców, szybkie przyjęcie ustawy nie będzie więc już walką z pandemią w etapie czwartej fali, a prewencją przed piątym uderzeniem koronawirusa.

29.12.2021

Lewiatan: Prognozy 2022. Spadek bezrobocia do 5,1 proc. i szybki wzrost wynagrodzeń

Rynek Prawo pracy

W przyszłym roku możemy spodziewać się dalszego spadku liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Na koniec 2022 roku bezrobocie wyniesie 5-5,1 proc. Dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach może sięgnąć w skali roku 7 proc. - wynika z prognoz Konfederacji Lewiatan.

29.12.2021

Firma może zatrudnić kierowcę na podstawie umowy zlecenia

Prawo pracy

Można zatrudnić kierowcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie umowy o pracę, jednak o charakterze zawartej umowy decyduje jej treść, a nie nazwa – pisze dr Magdalena Rycak, radca prawny. I przypomina, że umowa zlecenia określa rodzaj wykonywanych czynności i nie może polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecającego, i wykonywaniu czynności zlecanych na bieżąco.

29.12.2021

Trzeba zapewnić warunki BHP na stanowisku pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Prawo pracy BHP

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, gdy osoba ta zostanie zatrudniona np. w formie telepracy.

29.12.2021

Czas pracy w podróży służbowej do uregulowania

Prawo pracy Poprawmy prawo

Nie ma przepisów, które uregulowałyby czas pracy w podróży służbowej, i nie wiadomo, ile może ona trwać. Ustawodawca nie zdefiniował też i nie rozróżnił oddelegowania pracownika od podróży służbowej. Zaniechanie ustawodawcy stara się wypełnić orzecznictwo sądów, bardziej lub mniej szczęśliwie. Zdaniem prawników, konieczne jest jasne i precyzyjne uregulowanie tych kwestii w prawie pracy.

29.12.2021

Będą zmiany w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prawo pracy

Rząd przyjął we wtorek przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy i skrócenia procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych. Projekt zakłada też powstanie spółki, która będzie obsługiwać ARMiR w zakresie IT, aby uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych.

28.12.2021

Rozliczenie pracy obcokrajowca - z PESEL-em czy bez?

PIT Rynek Prawo pracy

Z 65 tys. w grudniu 2008 r. do 725,2 tys. w grudniu 2020 r. wzrosła liczba osób fizycznych, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz miały obywatelstwo inne niż polskie - wynika z danych Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Coraz więcej pracodawców zatrudniających cudzoziemców musi więc stale śledzić przepisy, żeby rozliczyć pracę obcokrajowca zgodnie z obowiązującym prawem.

28.12.2021

Badanie: Pracodawcy coraz bardziej dbają o dobrostan swoich pracowników

Prawo pracy BHP

Coraz więcej pracodawców ma świadomość tego, jak ważne jest zachowanie well-being u pracowników. Według badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, aż połowa Polaków (52 proc.) twierdzi, że pracodawca dba o ich dobrostan. Jednak aż 23 proc. kobiet przyznaje, że w czasie pandemii COVID-19 ich pracodawca nie dbał o ich dobre samopoczucie psychiczne.

28.12.2021

Nieżyciowe przepisy o czasie pracy do zmiany

Prawo pracy Poprawmy prawo

Czas pracy i jego wymiar wymagają zmiany, bo z obecnymi regulacjami Polska tkwi w poprzedniej epoce, a Polacy nie mają co marzyć, by – tak jak inni Europejczycy – pracować mniej. Zmiany są konieczne z uwagi na brak w naszym prawie np. stosowanego w wielu krajach banku czasu pracy, ale uregulowania wymaga też krótkotrwałe zatrudnienie oraz zatrudnienie pracowników autonomicznych i mobilnych.

28.12.2021

GUS: Niedopasowanie na rynku pracy w 2020 r.

Rynek Prawo pracy

W 2020 r. przewaga bezrobotnych nad ofertami pracy wyniosła 91,0 tys. Do zawodów nadwyżkowych należeli m.in. kucharze (24,3 tys.), mechanicy samochodowi (17,8 tys.), ślusarze (17,4 tys.) i fryzjerzy (15,0 tys.). Wśród zawodów wymagających wykształcenia wyższego najbardziej nadwyżkowi pozostawali: specjaliści do spraw administracji i rozwoju (z przewagą 8,3 tys. bezrobotnych w stosunku do ofert pracy) oraz ekonomiści (7,0 tys.).

27.12.2021

Sygnaliści - ograniczona ochrona pracowników zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej

Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne

Osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej innej niż prawnicza i medyczna, muszą być chronione przez regulacje dotyczące sygnalistów. Nie można takich osób pozbawić statusu sygnalisty i pozbawiać odpowiedniej ochrony. Polski projekt ustawy, wyłączając stosowanie prawa UE do wszystkich osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej, wbrew dyrektywie, ogranicza zasięg pojęcia sygnalisty.

27.12.2021

ZUS coraz skuteczniej kontroluje L4 i czasem cofa zasiłki

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Złe informacje dla osób próbujących udać się na „wątpliwe” zwolnienie lekarskie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skrupulatniej przygląda się nadużyciom pracowników przebywających na L4 i częściej odbiera zasiłki. W okresie styczeń – wrzesień 2021 r. kwota obniżonych i cofniętych świadczeń sięgnęła 148 832,6 tys. zł. Zdaniem ekspertów, to wciąż niewiele, bo w stosunku do skali nadużyć.

24.12.2021

Sąd: Zapowiedź „przemaglowania” z regulaminu nie świadczy o mobbingu

Prawo cywilne Prawo pracy

Gdy żołnierz popadł w konflikt z przełożonymi, w każdej czynności lub zachowaniu widział mobbing. Doprowadziło to do wypowiedzenia przez niego kontraktu i pozwu o odszkodowanie. Sąd nie przyznał mu racji, ponieważ nie dopatrzył się działań mobbingowych w krytyce, braku zgody na wcześniejsze opuszczenie jednostki lub zapowiedzi sprawdzenia stopnia opanowania regulaminu.

24.12.2021

Dziewięć skarg nadzwyczajnych w sprawach pracowników zwolnionych bez odprawy

Prawo pracy

Już dziewięć skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego trafiło do Sądu Najwyższego w sprawach byłych pracowników firmy budowlanej z Bielska-Białej, którzy nie otrzymali odpraw za zwolnienia grupowe. Złożono je w sprawach, od których nie przysługiwały już kasacje, wnosząc o uchylenie orzeczeń i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania bielskim sądom.

23.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski