Nagroda jubileuszowa zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne

Prawo pracy

Nagrody jubileuszowe są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przysługują nie częściej niż co 5 lat. Istotne w tym zakresie jest konkretne uregulowanie płacowe przyznające to świadczenie z nie większą częstotliwością, a nie fakt wypłaty kolejnej nagrody, który może nastąpić w kilku przypadkach przed upływem tego okresu.

18.03.2023

Zasiłek stały a prawo do pracy

Pomoc społeczna Prawo pracy Niepelnosprawność

Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków.

17.03.2023

Szkolenia tylko w czasie pracy? Uderzy to w studia podyplomowe i wyjazdy integracyjne

Prawo pracy Prawo unijne

Już wkrótce pracownikom kierowanym przez pracodawcę na szkolenia, które będą odbywały się po godzinach pracy, będą przysługiwały z tego tytułu nadgodziny, bo takie szkolenie będzie zaliczane do czasu pracy. To efekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zdaniem prawników, nowy przepis może zabić szkolenia weekendowe, wyjazdy integracyjne połączone ze szkoleniem, dofinansowywanie kursów czy studiów podyplomowych dla pracowników.

17.03.2023

Firmy tracą miliony, zatrudniając niewłaściwych liderów - badanie

Rynek Prawo pracy

Atrakcyjne wynagrodzenie nie jest w stanie zatrzymać w firmie pracownika, któremu przeszkadza postawa przełożonego i niełatwe z nim relacje. Jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, 48 proc. pracowników chciałoby odejść z pracy z powodu szefa, nawet gdyby byli zadowoleni z firmy i zarobków. Firmy, zatrudniając niewłaściwych, tracą miliony i przegrywają z konkurencją w walce o talenty.

16.03.2023

Średnie wynagrodzenie realnie niższe o ponad 1000 zł

Domowe finanse Prawo pracy

5814,16 zł brutto - tyle wynosi realna siła nabywcza średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określona przez GUS na 6883,96 zł. Rzeczywista moc nabywcza okazuje się być niższa o 1069,80 zł, czyli o ponad 15 proc. Z kolei wynagrodzenie minimalne za pracę, wynoszące netto 2709 zł, przy aktualnym poziomie 3490 zł brutto, po kalkulacji siły nabywczej, sięga 2288,01 zł i jest realnie niższe o 15,5 proc.

16.03.2023

NIK: Złe zarządzanie i konflikt interesów u rzecznika małych i średnich firm

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

Przekroczenie planu finansowego i naruszenie ustawy o finansach publicznych ujawniła NIK w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kontrolerzy stwierdzili, że dyrektor generalny urzędu pełnił jednocześnie funkcję koordynatora w dwóch wydziałach, a więc sam siebie nadzorował. Pobierając za to wysoki dodatek specjalny, a tymczasem z jego winy pracownicy biura otrzymali w 2020 r. waloryzację wynagrodzeń 167 dni po terminie.

16.03.2023

W 2022 r. zarejestrowano w ZUS 1,7 mln umów o dzieło

Prawo cywilne Prawo pracy

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do ZUS złożono 1,17 mln formularzy RUD, które służą do przekazywania danych o umowach o dzieło. Dotyczyły one ponad 1,7 mln takich umów, a liczba osób wykonujących je wyniosła 342,6 tys. - podał ZUS. Informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (około 97 proc.) to płatnicy składek.

16.03.2023

Pracownicy płacą składkę zdrowotną, a pracodawcy miliardy wydają na ich choroby

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku pracodawcy wypłacili wynagrodzenia chorobowe z funduszy zakładów pracy za 98 175,1 tys. dni absencji. Skoro przeciętna dzienna wysokość wynagrodzenia chorobowego wyniosła 111,08 zł, to nie trudno wyliczyć, że na wynagrodzenia chorobowe pracodawcy wydali prawie 11 mld zł - wynika z rządowych danych. Zdaniem ekspertów, to dowód na to, że w Polsce ubezpieczenie chorobowe nie działa, a znaczący ciężar kosztów zwolnień pokrywają pracodawcy.

16.03.2023

Sędziowie i prokuratorzy wygrywają w sądach - pierwsze wyroki kwestionujące zamrożenie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Sąd Rejonowy we Włocławku wydał właśnie jeden z pierwszych wyroków dotyczących ustalenia wynagrodzenia prokuratora na podstawie ustawy okołobudżetowej - dowiedziało się Prawo.pl. Chodzi o 2022 rok. Sąd wskazał przy tym, że ustawodawca ani w tej regulacji, ani w ustawie budżetowej, nie przedstawił żadnej argumentacji, która uzasadniałaby kolejne zamrożenie płac prokuratorów i sędziów, a samą decyzję określił jako uznaniową.

16.03.2023

Pielęgniarki mają propozycję uporządkowania płac w ochronie zdrowia

Prawo pracy Zawody medyczne Zarządzanie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Związkowcy podkreślają, że to odpowiedź na chaos panujący po 1 lipca 2022 r., gdy weszła w życie tzw. ustawa o pensjach minimalnych w ochronie zdrowia.

15.03.2023

17 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową

Rynek Prawo pracy

Niemal 17 proc. osób rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku. 93 proc. planujących wyjazd odczuwa skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Gi Group na podstawie badań SW Research.

15.03.2023

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne, czyli między stabilizacją a elastycznością

Prawo pracy

Upowszechnianie się innych niż pracownicze form zatrudnienia ma na celu racjonalizację i uelastycznienie współpracy między stronami. Dzięki temu mogą one ukształtować łączący je stosunek prawny według swoich potrzeb i preferencji. Niestety jest też druga strona medalu. Umowy cywilnoprawne bywają bowiem przykrywką dla świadczenia pracy w warunkach umowy o pracę.

15.03.2023

Dalsze wnioskowanie o pracę zdalną okazjonalną po wyczerpaniu limitu dni

Prawo pracy

Wnioski pracowników o pracę zdalną po wyczerpaniu rocznego limitu 24 dni pracy okazjonalnej będą mogły być realizowane, ale już w oparciu o regulacje dotyczące pracy zdalnej naprzemiennej. Wtedy pracownik będzie objęty wewnętrznymi regułami dotyczącymi pracy zdalnej, a przy ich braku dokonane musiałyby być uzgodnienia dotyczące m.in. rozliczania kosztów tej pracy.

15.03.2023

Zwolnienia lekarskie w małych firmach utrudniają ich działalność

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Rok 2022 należał do rekordowych pod względem liczby pobieranych L4 w Polsce. Problem dotyczy nie tylko dużych zakładów produkcyjnych, ale także małych firm zatrudniających do 20 pracowników. Każde zwolnienie potrafi mieć bowiem katastrofalny wpływ na ich funkcjonowanie. Tymczasem w przypadku podejrzenia wykorzystywania przez pracowników L4 w sposób niewłaściwy, nie mogą zlecić nawet kontroli.

13.03.2023

NSA: Trybunał wskazał, jak liczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Policja Prawo pracy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta przyznawany jest przez wypłatę. A także w decyzji o odmowie przyznania albo w postanowieniu - orzekł NSA i dodał, że Trybunał Konstytucyjny wskazał jak liczyć to świadczenie. Tymczasem na zgłoszony przez skarżącego wniosek, Komendant Główny Policji zwykłym pismem poinformował, iż na obecnym etapie brak jest normy prawnej umożliwiającej rozpoznanie jego żądania.

13.03.2023

Służąc w wojsku samorządowiec nie straci uprawnień pracowniczych

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Pracownikom samorządowym ustawowo zagwarantowano nagrody i dodatki specjalne, w tym dodatek za wieloletnią pracę, do której dolicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, w tym okres służby wojskowej. Każdy pracownik musi pamiętać, że na powrót do pracy ma tylko 30 dni. Przepisy różnicą jego sytuację w zależności od tego, czy wraca do poprzedniego pracodawcy czy podejmuje pracę u innego.

11.03.2023

Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy

Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanąć może zbyt wąski stopień pokrewieństwa, co zdaniem prawników należałoby zmienić, w drugim – wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej i forma, według której jest opodatkowania.

11.03.2023

Matka Polka pracująca i jej wyzwania - opinie rodziców. Badanie

Prawo pracy Prawo unijne

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców to zmiana, która w założeniu ma wesprzeć rodziców w Polsce w równym podziale obowiązków wychowawczych oraz pomóc matkom w powrotach na rynek pracy. Ponad połowa respondentów badania Pracuj.pl zgadza się z opinią, że budowanie kariery jest trudniejsze dla matek niż dla ojców, a 1/3 dostrzega zjawisko „kary za macierzyństwo”.

10.03.2023

Przepis o dwóch dniach wolnego po oddaniu krwi wraca w nowym projekcie ustawy

Prawo pracy Opieka zdrowotna

Prawo do dwóch dni wolnego dla honorowego dawcy krwi: w dniu donacji i dzień później wpisano do rządowego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Doprecyzowano w nim także przepisy dotyczące prawa do dnia wolnego w przypadku osób pracujących w trybie zmianowym. Projekt w poniedziałek skierowano do konsultacji społecznych.

09.03.2023

Rzecznik TSUE: Przepisy o wychowankach piłkarskich klubów nie mogą dyskryminować

Prawo pracy Prawo unijne

Systemy, w których wychowankowie to nie tylko gracze wyszkoleni przez dany klub, ale także ci, którzy zostali wyszkoleni przez inne kluby z tej samej ligi krajowej, są niezgodne ze swobodą przepływu pracowników - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar. I dodał, że ustalone przez UEFA zasady dotyczące wychowanków klubów piłkarskich są częściowo niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

09.03.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski