CO TO ZA PRAWO?

BHP

Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracownikw wyposażenia roboczego

04.11.2009

Ustawowe świadczenia dla poszkodowanych

BHP

Pracownikowi i innej osobie ubezpieczonej od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługuje szereg świadczeń łagodzących skutki wypadku lub zachorowania. W takiej sytuacji przysługują...

21.10.2009