Nowelizacja Kodeksu pracy

BHP

Do rozdziału III ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pźn. zm.) wprowadzono nowe przepisy (art. 1031-1036). Nowelizacja dotyczy uprawnień i...

12.07.2010

Wulkanizator

BHP

Praca wulkanizatora polega przede wszystkim na naprawie opon i dętek. Wykonywane przez niego czynności sprowadzają się m.in. do podnoszenia pojazdów za pomocą podnośnika, demontowania kół, nakładania...

07.07.2010

Ustawa o systemie oceny zgodności

BHP

Czy wiesz, które maszyny są bezpieczniejsze od innych? Chodzi o maszyny i urządzenia oraz inne wyroby, jak np. środki ochrony indywidualnej, które zostały wykonane z uwzględnieniem wymagań...

05.07.2010