W trzecim kwartale ZUS cofnął zasiłek chorobowy co trzeciej skontrolowanej osobie

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumowuje wyniki kontroli zwolnień chorobowych w lipcu, sierpniu i wrześniu. W całym kraju niemal co trzeci ubezpieczony nie stosował się w tym okresie do zasad wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Z tego powodu ZUS cofnął zasiłki chorobowe w wysokości 2 mln zł.

03.12.2021

Jednorazowa 13-tka dla emerytów to PR rządu, zamiast stałej waloryzacji

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 2019 r. na dodatkowe świadczenia 13. i 14. emerytury rząd przeznaczył w sumie 46 mld zł – podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort szczyci się, że w porównaniu z rokiem 2015 nastąpił dziesięciokrotny wzrost dodatkowych nakładów na wsparcie seniorów. Tyle tylko, że zdaniem prawników, takie niesystemowe świadczenia, psują logikę systemu.

03.12.2021

Lewiatan: Trzeba zadbać o zdrowie psychiczne pracowników

Prawo pracy

Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem. Potwierdzają to zarówno dane międzynarodowe, jak i nasza statystyka dotycząca absencji. Z roku na rok jest coraz gorzej. Ubiegły rok przyniósł skokowy przyrost liczby dni spędzonych na zwolnieniu z powodu choroby. Wzrósł też średni okres trwania absencji z powodu zaburzeń psychologicznych – wynika z raportu Konfederacji Lewiatan.

02.12.2021

Lewiatan: Polacy znów częściej myślą o pracy za granicą

Rynek Prawo pracy

Aż 16,1 proc. pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, dwa razy więcej niż przed pandemią. 79 proc. myślących o wyjeździe chce to zrobić, by lepiej zarabiać. To wyniki najnowszej, X edycji badania GI Group „Migracje Zarobkowe Polaków”. Systematyczna poprawa na krajowym rynku pracy nie uchroni nas przed kolejną falą migracji zagranicznych - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

02.12.2021

ZUS: W tym roku zawarto już ponad 1,2 mln umów o dzieło

Prawo cywilne Prawo pracy

Od 1 stycznia do 30 września 2021 roku zawarto ponad 1,2 mln umów o dzieło. W tym okresie przekazano 796,3 tys. dokumentów ZUS RUD. Najwięcej w sierpniu oraz we wrześniu. Największą grupą wykonawców umów o dzieło to osoby w wieku 30–39 lat – podał w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

02.12.2021

Brak kwarantanny dla zaszczepionych utrudnia firmom organizację pracy

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Osoby zaszczepione nie mają kwarantanny, choć w domu mają chorego na COVID-19 domownika. Mogą wszędzie chodzić swobodnie – także do pracy. I z tej możliwości korzystają. Pracodawcy zaś mają problem, bo żeby móc takiego pracownika wysłać na pracę zdalną, muszą o tym wiedzieć, a pracownicy o tym ich nie informują, bo i nie muszą. Zdaniem prawników, potrzebna jest zmiana prawa.

02.12.2021

CBOS: Problem braku możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych narasta

Prawo pracy

Aż 40 proc. uczestników badania ankietowego przeprowadzonego przez CBOS wskazało na brak możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania. Odsetek ten wzrósł o 15 punktów w ciągu ostatnich dwóch lat i jest najwyższy z dotychczas rejestrowanych przez Centrum. Na niskim poziomie utrzymuje się natomiast odsetek pracujących w "szarej strefie".

01.12.2021

RPO: Nieuzasadniony próg 35. lat życia dla kandydata do Straży Granicznej. Kryterium zostanie zniesione

Administracja publiczna

RPO nie dostrzega racjonalnego uzasadnienia cenzusu wiekowego przy naborze do Straży Granicznej w porównaniu z innymi służbami mundurowymi. Trybunał Konstytucyjny pozwala w pewnych sytuacjach na zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych. Musi to jednak być uzasadnione - inaczej zróżnicowanie nabiera charakteru dyskryminacji - zauważa Rzecznik. Komenda Główna SG zapowiada zniesienie tego kryterium wieku. Odpowiedni projekt skierowano już do rozpatrzenia przez rząd.

01.12.2021

Praca zdalna wkrótce na Komitecie Stałym Rady Ministrów

Prawo pracy BHP

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma gotowy projekt zmian w Kodeksie pracy, który na stałe ureguluje pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników i tę na obecność narkotyków w ich organizmach. Praca zdalna ma być np. możliwa na wniosek pracownika także wtedy, gdy nie zostało zawarte porozumienie. Jak ustalił serwis Prawo.pl, projekt ma wkrótce trafić na Komitet Stały rządu.

01.12.2021

ZUS: Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w razie zamknięcia klasy lub grupy przedszkolnej

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach. Wystarczy również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Interpretacja przepisów wynika z wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

30.11.2021

Badanie: Pracuję, więc kontroluję ile zarabiam

Domowe finanse Prawo pracy

Kwestia jawności wynagrodzeń w Polsce wciąż należy do jednego z tematów tabu. Polscy pracownicy niechętnie dzielą się informacjami o tym, ile zarabiają. Jak jednak wynika z badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, blisko 40 proc. Polaków przyznaje, że sprawdza uważniej swoje wpływy z tytułu wynagrodzenia, niż miało to miejsce przed wybuchem pandemii.

30.11.2021

Sędzia pokoju na kadencję, a pozycja zwykłego pracownika

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Sędziowie pokoju nie będą różnić się statusem prawnym i ubezpieczeniowym od innych pracowników. Nie będą mieli typowej dla sędziów ochrony zatrudnienia, nie będą przechodzili w stan spoczynku, a po 6-letniej kadencji będą szukać pracy. Do tego wcześniej będą musieli zainwestować w wybory. Można mieć wątpliwości, czy to atrakcyjna oferta dla poważnych prawników.

30.11.2021

Lewiatan: Pandemia Covid-19 pogorszyła zdrowie psychiczne pracowników

Rynek Prawo pracy BHP

Z kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19 jesteśmy w stanie wyjść silniejsi, ale konsekwencje społeczne, w tym dla zdrowia psychicznego pracowników, będą rozciągnięte na wiele lat – wynika z raportu Konfederacji Lewiatan. Skutki psychologiczne samego przebywania na kwarantannie mogą być rozciągnięte do 3 lat po ustąpieniu pandemii.

29.11.2021

ZUS: Ostatnie godziny na złożenie wniosku o „Dobry start”

Pomoc społeczna Domowe finanse

Tylko do wtorku, 30 listopada, można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu „Dobry Start” - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Weryfikacja wniosków oraz wypłata świadczenia odbywa się niemal w 100 proc. automatycznie. ZUS już wypłacił blisko 1,3 mld zł na 4,3 mln dzieci.

29.11.2021

Pracownik posługujący się fałszywym zaświadczeniem o szczepieniu przeciw COVID-19 narusza umowę o pracę

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Tylko w 2020 r. w całej Polsce stwierdzono 17 546 przestępstw polegających na podrabianiu dokumentów i udowodniono 1 002 przypadki łamania prawa poprzez używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę. Za sfałszowanie dokumentu i posługiwanie się nim, czyli przestępstwo z art. 270 kodeksu karnego, grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

29.11.2021

Czy to na pewno związek - problemy nie tylko z liczebnością

Prawo pracy RODO

60 dni – tyle czasu ma sąd pracy na zweryfikowanie liczebności związku zawodowego. W efekcie sądy śpieszą się, jak mogą, żeby zmieścić się w terminie. Zdarza się, że nie chcą nawet badać dokumentów, które są podstawą weryfikacji liczby członków związku, a to, zdaniem prawników, jest kluczowe. Jeśli związek straci status reprezentatywnego, traci też pierwszeństwo np. w negocjacjach z pracodawcą układu zbiorowego, a związkowcy - ochronę.

29.11.2021

Podział majątku wspólnego małżonków obejmuje także pieniądze w PPK

Domowe finanse PPK

W przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa, fundusze zgromadzone na rachunku pracowniczego programu kapitałowego uczestnika, przypadające jego byłemu małżonkowi, są przekazywane mu na rachunek PPK. Jeżeli były małżonek uczestnika nie ma rachunku PPK, możliwy jest zwrot środków w formie pieniężnej. Zwrot może jednak łączyć się z pomniejszeniami.

27.11.2021

Infolinia sosnowieckiego ZUS dla górników z okazji Barbórki

Domowe finanse Emerytury i renty

W dniach 2 i 3 grudnia Oddział ZUS w Sosnowcu organizuje dyżur telefoniczny dotyczący emerytur górniczych. Osoby zainteresowane mogą dzwonić w godz. od 9:00 do 11:00 pod numer telefonu 32 368 34 69. Udzielane będą porady w zakresie m.in. zasad przyznawania świadczeń z tytułu pracy górniczej, ich wysokości oraz wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o emeryturę.

26.11.2021

PE za szybkim wprowadzeniem unijnej karty ubezpieczenia społecznego

Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku w sprawie wprowadzenia unijnego dowodu zabezpieczenia społecznego w 2022 roku, aby zmniejszyć administracyjne obciążenia pracowników mobilnych. Rezolucja została przyjęta 598 głosami przy 59 głosach sprzeciwu i 38 wstrzymujących się od głosu.

26.11.2021